Vasile Stroiescu

GAL Vasile Stroiescu

(Lopatnic, Viișoara, Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Corpaci, Cuconeștii Noi, Terebna, Zăbriceni, Bleșteni, Gordineștii Vechi, Tîrnova, Trinca, Burlănești, Brînzeni, Hancăuţi – aprox. 25 000 locuitori)

Facilitat de Asociația Obșteasca Pro Cooperare Regionala

GAL-ul cuprinde 19 localităţi rurale din raionul Edineţ, care fac parte din 15 UAT-uri, dintre ele, 6 localităţi se află la frontiera Republicii Moldova cu România. Cartea de vizită a microregiunii este Mănăstirea “Nașterea Domnului” din satul Zăbriceni. Celelalte localităţi sunt amplasate în locuri foarte pitorești cu stânci, grote, bazine acvatice și păduri. Ocupaţia de bază a băștinașilor este agricultura, aici se cultivă legume, fructe, cereale și peste tot este dezvoltat vităritul. De asemenea, populaţia băștinașă este cunoscută prin organizarea diferitor activităţi culturale, cu o bogată bucătărie tradiţională și obiceiuri locale specifice zonei.

Date de contact

Uja Veaceslav: +373 691 39 537 Președinte

Ciubotaru Ina: +373 674 50 734 Manager

email: primariaviisoaraed@mail.ru