Suntem în căutarea unui manager financiar în echipa noastră

Suntem în căutarea unui manager financiar în echipa noastră

Poziție: manager financiar

Organizație: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, Asociația Obștească

Implicare: full-time

Scurtă descriere: Rețeaua Națională LEADER este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, asociația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.

Descrierea postului de muncă:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcini și responsabilități:

 • Organizarea și desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a organizației în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare și fiscale în termenii stabiliți de legislație;
 • Asigurarea şi răspunderea de îndeplinirea la termen a rapoartelor/datelor statistice;
 • Ținerea evidenței contabile separată pe proiecte derulate de organizație conform cerințelor partenerilor și finanțatorilor;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartele financiare intermediare (lunare sau trimestriale) și finale pe proiecte conform cerințelor partenerilor și finanțatorilor;
 • Efectuarea controlului asupra reflectării pe conturile contabile a tuturor operațiunilor financiare a organizației;
 • Asigurarea și răspunderea pentru elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;
 • Răspunderea de efectuarea inventarierii anuale generale a bunurilor organizației;
 • Efectuarea calculelor și transferurilor legate de impozite și taxe, salarii, precum și alte achitări;
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea și păstrarea bazei de date a informației contabile, introducerea schimbărilor necesare în notele explicative și normele utilizate la prelucrarea datelor;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile partenerilor, donatorilor și legislația în vigoare.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în contabilitate/finanțe;
 • Experiența de muncă în domeniul contabilității de cel puțin 2 ani;
 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani;
 • Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna, limba rusă și scris în limba engleză;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).

Tipul contractului: contract individual de muncă

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail moldova.leader@gmail.com, cu mențiunea „Manager financiar”, următoarele documente:

– CV-ul actualizat;

– O scrisoare de motivare (până la 1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 ianuarie 2020, ora locală 09:00.

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.