Suntem în căutarea unui coordonator de proiect în echipa noastră

Suntem în căutarea unui coordonator de proiect în echipa noastră

Poziție: coordonator de proiect

Organizație: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, Asociația Obștească

Implicarea: normă deplină

Scurtă descriere: Rețeaua Națională LEADER este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, asociația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.

Scopul poziției: asigurarea bunei organizări a activităților din cadrul proiectelor Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova.

Sarcini și responsabilități:

 • Co-crearea proiectelor și implementarea independentă a activităților;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Comunicarea cu partenerii organizației;
 • Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în științe administrative sau alte domenii conexe;
 • Experiența de lucru într-o poziție similară prezintă un avantaj;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) va constitui un avantaj;
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox etc.);
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Persoană deschisă pentru experiențe noi;
 • Implicare și entuziasm;
 • Autodisciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și de identificare a priorităților.

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire) 

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail moldova.leader@gmail.com , cu mențiunea „Coordonator de proiecte”, următoarele documente:

– CV-ul actualizat;
– O scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor17 ianuarie 2020, ora locală 09:00

Doar candidații selectați vor fi invitați la un interviu.


*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.