Suntem în căutarea unui contabil asistent

Suntem în căutarea unui contabil asistent

Poziție: contabil asistent

Organizație: AO Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL)

Implicare: part time, cu posibilitatea angajării ulterioare pe normă deplină

Scurtă descriere: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, asociația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.

Descrierea postului de muncă:

Asistarea contabilului-șef în asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcini și responsabilități:

  •     Acordarea suportului administrativ, financiar și organizațional în managementul general al RNL;
  •     Executarea altor sarcini administrative și financiare necesare pentru buna implementare a activităților RNL;
  •     Acordarea suportului echipei în colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea RNL;
  •     Asistarea la întocmirea și prezentarea rapoartele financiare pe proiecte conform cerințelor partenerilor și finanțatorilor;
  •     Efectuarea controlului asupra reflectării pe conturile contabile a operațiunilor financiare a organizației;
  •     Răspunderea de efectuarea inventarierii anuale generale a bunurilor organizației;
  •     Asistarea activității privind formarea, actualizarea și păstrarea bazei de date a informației contabile, introducerea schimbărilor necesare în notele explicative și normele utilizate la prelucrarea datelor.

 

Competențe și calificări necesare:

        Studii în contabilitate/finanțe;

        Experiența de muncă în domeniul contabilității (preferabil, în sectorul asociativ/ONG-uri);

–        Experiența în domeniul resurse umane va fi un avantaj;

        Cunoştinţe de calculator, program de contabilitate 1C;

        Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna și limba rusă, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

        Abilități excelente de interacțiune și comunicare;

        Abilități de a lucra independent și în echipă;

        Responsabilitate, corectitudine și punctualitate.

Tipul contractului: contract individual de muncă

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite CV-ul actualizat la adresa de e-mail moldova.leader@gmail.com, cu mențiunea „contabil asistent”.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 decembrie 2020, ora locală 09:00.

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.