Soluții digitale mici pentru entități care își desfășoară activitatea în Grupurile de Acțiune Locală: Rezultatele concursului de granturi

Soluții digitale mici pentru entități care își desfășoară activitatea în Grupurile de Acțiune Locală: Rezultatele concursului de granturi

Rețeaua Națională LEADER în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Tartu, Estonia, finanțat de ESTDEV – Centrul Estonian pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, anunță că au fost selectate aplicațiile în cadrul apelului de regrantare privind soluțiile digitale mici. 

Precizăm că au fost selectate 9 dosare: 1 sectorul civic, 2 sectorul public, 2 sectorul antreprenorial, 4 GAL-uri.

Lista poate fi accesată aici

Acest concurs de granturi are scopul de a spori gradului de conștientizare a rezidenților GAL-urilor cu privire la necesitatea și potențialul soluțiilor/instrumentelor digitale. Sprijinirea și accelerarea proceselor de digitalizare prin acordarea unei finanțări sub formă de grant pentru susținerea proiectelor și inițiativelor care au ca obiectiv transformarea digitală.   

La această etapă, urmează consolidarea aplicațiilor depuse și semnarea contractelor.