Soluții digitale mici pentru entități care își desfășoară activitatea în Grupurile de Acțiune Locală. Concurs de granturi

Soluții digitale mici pentru entități care își desfășoară activitatea în Grupurile de Acțiune Locală. Concurs de granturi

Rețeaua Națională LEADER în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Tartu, Estonia, finanțat de ESTDEV – Centrul Estonian pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, anunță concurs de granturi pentru entități care își desfășoară activitatea în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală. 

Acest proiect are scopul de a spori gradului de conștientizare a rezidenților GAL-urilor cu privire la necesitatea și potențialul soluțiilor/instrumentelor digitale. Sprijinirea și accelerarea proceselor de digitalizare prin acordarea unei finanțări sub formă de grant pentru susținerea proiectelor și inițiativelor care au ca obiectiv transformarea digitală.  

Grantul vine să sprijine Grupurile de Acțiune Locală în utilizarea tehnologiei digitale pentru a îmbunătăți eficiența organizațională și operațională, comunicarea internă și externă, precum și accesibilitatea la informații, astfel încât acestea să poată să își desfășoare activitățile într-un mod mai eficient și să răspundă mai bine nevoilor comunității.  

Trebuie să precizăm că valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile acordată în cadrul acestui apel este de 50 000 euro (echivalentul în MDL).  

Se anticipează acordarea a 8 – 10 granturi, iar suma grantului per beneficiar poate varia între  3 000 – 12 000 Euro (echivalentul în MDL). Suma finală va depinde de activitățile propuse în cererea de solicitare a grantului și de rezultatul evaluării finale de către Comisia de evaluare și experții IT atrași în procesul de evaluare  și poate fi mai mică sau mai mare decât cea specificată mai sus.  

Durata și termenii de implementare a oricărei activități de grant în cadrul acestei solicitări, nu va depăși 5 luni de la data semnării contractului.  

Pentru a putea beneficia de mijloacele financiare nerambursabile acordate în cadrul acestui apel, va fi necesară o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 10% pentru sectorul asociativ și public,  15% pentru Grupurile de Acțiune Locală și 20% pentru sectorul antreprenorial. 

Detalii despre contextul proiectului, aria de intervenție, termenii și procedura de aplicare puteți consulta în GHID DE APLICARE atașat. La fel, găsiți atașat și BUGETUL proiectului. 

Formularul de cerere poate fi completat AICI.  

Termenul limită de depunere a aplicației este – 24 martie 2023, ora 24:00.