Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unei persoane fizice/juridice care va presta servicii de elaborare a Manualului de Identitate Vizuală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unei persoane fizice/juridice care va presta servicii de elaborare a Manualului de Identitate Vizuală

DESPRE ORGANIZAȚIE 

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.  

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. 

Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md 

OBIECTIVELE: Rețeaua Națională LEADER anunță concurs pentru identificarea unei persoane fizice/companii care să presteze servicii de elaborare a Manualului de Identitate Vizuală (Brandbook) pentru organizație. Manualul de identitate vizuală va include identitatea și elementele de design a instrumentelor și produselor de comunicare și vizibilitate astfel încât să reflecte statutul organizației RNL

LISTA DE LIVRABILE: 

 1. Logotipul: actualizarea logotipului actual. Regulile de folosire ale acestuia;
 2. Coloristica: Culorile primare. Vizualizare. Distribuția culorilor;
 3. Fonturi/caractere;
 4. Pattern: modalități de utilizare;
 5. Social media – Facebook, Instagram, (template editabil) copertă eveniment, copertă pagină, copertă grup, postare, etc.;
 6. Set corporativ (template editabil): cărți de vizită, semnătură electronică email, foaie cu antet, creion, torbă, tricou, watermark, prezentare (Power Point, Canva), roll-up, banner pentru evenimente.

CERINȚE PENTRU OFERTANȚI: 

 • Persoană fizică sau juridică; 
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;  
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți. 

DOSARUL DE CONCURS: 

 • CV-ul, Buletinul de Identitate (persoane fizice) și/sau extrasul eliberat de organele abilitate (persoane juridice) 
 • Portofoliul experienței de servicii similare;  
 • Detalierea sarcinilor tehnice, termene de realizare; 
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse în MDL (suma totală-persoane fizice, cu TVA-persoane juridice). 

TERMEN DE REALIZARE: 2,5 luni de la data semnării contractului 

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 3 iulie 2022 

PROCEDURA DE APLICARE: 

Persoanele fizice și juridice interesate vor transmite oferta financiară semnată, în format electronic, la adresa de e-mail achizitii@leaderin.md cu mențiunea „Ofertă – Manual de Identitate Vizuală” 

PERSOANĂ DE CONTACT: 

Diana Savciuc 

Manager de unitate | PR și Comunicare | tel.: 069742557 | diana.savciuc@leaderin.md 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul achiziției serviciilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.