Rezultatele evaluării formale în cadrul apelului Crearea Grupurilor de Acţiune Locală

Rezultatele evaluării formale în cadrul apelului Crearea Grupurilor de Acţiune Locală

Apelul de propuneri s-a desfășurat în perioada 27 mai-17 iulie 2020 și a avut drept scop selectarea inițiativelor pentru crearea a cel puțin cinci GAL-uri, care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural. 

Reamintim că Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat intersectorial teritorial format din reprezentanții a trei sectoare – public, antreprenorial şi civic având la bază criteriile și principiile abordării LEADER. Astfel, au fost recepționate 38 de dosare, care includ 442 de localități din 23 de raioane cu numărul total al populației de 662 715 locuitori. Lista dosarelor recepționate poate fi găsită aici. 

În cadrul primei etape de evaluare a dosarelor, și anume evaluarea formală, au fost admise pentru următoarea etapă 34 de dosare, iar 4 au fost respinse, așa cum nu au întrunit anumite condiții stipulate în Regulile de Participare. Aici găsiți lista aplicațiilor respinse.

Aplicațiile admise în urma evaluării formale trec la cea de-a doua etapă — evaluarea de conținut în baza formularului de aplicare și a anexei (vezi în Reguli de participare).

Dacă aveți întrebări cu privire la rezultatele evaluării formale a dosarelor, vă rugăm să luați legătura cu, Patricia Varzari, coordonatoare de proiect la adresa de email: varzari.leader@gmail.com

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.