Rețeaua Națională LEADER- Sprijinul esențial pentru crearea GAL-urilor în Republica Moldova

Rețeaua Națională LEADER- Sprijinul esențial pentru crearea GAL-urilor în Republica Moldova

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în Republica Moldova, cu sprijinul Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova (RNL), reprezintă o soluție eficientă pentru dezvoltarea echilibrată a mediului rural. Prin implicarea activă a comunităților locale, adoptarea unei abordări integrate și adaptate la specificul local.  

Crearea GAL-urilor și elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) reprezintă un proces în care RNL este implicată pe deplin, punând accent pe faptul că, în țara noastră, dezvoltarea durabilă a mediului rural și stimularea economiei locale au devenit priorități esențiale.  Grupurile de Acțiune Locală au demonstrat că reprezintă soluția cea mai optimă pentru promovarea dezvoltării echilibrate și coordonate a zonelor rurale. 

Rețeaua Națională LEADER este o platformă esențială în cadrul procesului de creare a GAL-urilor în Republica Moldova. Ea reprezintă un cadru de cooperare, facilitând schimbul de informații și bune practici între diferitele GAL-uri din țară. Prin intermediul Rețelei Naționale LEADER, GAL-urile au acces la sprijin tehnic și financiar, care le ajută să-și dezvolte capacitățile și să-și implementeze proiectele, iar în prezent RNL este în proces de crearea a patru Grupuri de Acțiune Locală noi.  

Procesul de creare a GAL-urilor în Republica Moldova implică următorii pași esențiali: 

  • Identificarea nevoilor locale- Comunitățile locale identifică principalele nevoi și potențiale ale zonei rurale respective, analizând resursele și provocările cu care se confruntă. 
  • Constituirea GAL-ului- Comunitățile locale se organizează într-un Grup de Acțiune Locală, care reprezintă o platformă democratică și reprezentativă pentru luarea deciziilor privind dezvoltarea rurală. GAL-ul este format din reprezentanți ai sectorului public, al sectorului privat și ai societății civile. 
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală- GAL-ul dezvoltă o strategie de dezvoltare locală, care stabilește obiectivele și prioritățile de dezvoltare pentru zona rurală respectivă. Această strategie este rezultatul consultării și implicării tuturor părților interesate. 
  • Implementarea proiectelor- GAL-ul identifică și implementează proiecte care sprijină dezvoltarea economică, socială și culturală a mediului rural. Aceste proiecte sunt finanțate prin intermediul programelor naționale și internaționale, precum și prin contribuția sectorului privat și a comunității locale.  

GAL-urile: Soluții optime pentru dezvoltarea echilibrată a mediului rural 

Pentru Crearea unui GAL este nevoie de implicare, timp și dorință. Astfel, încă de la începutul lui februarie, patru microregiuni, formate din localitățile vecine care s-au unit, cunoscute conform metodologiei drept- Inițiative GAL, au fost implicate în aproximativ zece întâlniri de lucru. Fiecare întâlnirea având un anumit subiect care aborda elaborarea strategiei. În cadrul acestor ședințe au fost elaborate misiunile și viziunile viitoarelor GAL-uri, au fost prezentate analize swot, au fost alese denumirile GAL-urilor, elaborate logo-uri, dar și identificate resurse locale și scoase în evidență punctele forte ale regiunilor. Toate aceste elemente fiind o parte esențială pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.  

RNL crede în puterea exemplului, iar pentru a motiva și mai mult actorii implicați în elaborarea SDL și consolidarea echipelor, au avut loc vizite de studiu la alte GAL-uri cu experiență. Dacă până recent aceste vizite se întâmplau peste hotarele Republicii Moldova, pentru a acumula experiență, acum suntem mândri că avem GAL-uri acasă de la care avem ce învăța, GAL-uri exemplu care pot motiva și inspira viitoarele Grupuri de Acțiune Locală.  

În acest context, în lunile mai-iunie au avut loc patru vizite de studiu în mai multe GAL-uri senioare precum Calea Dropiei, Lunca Prutului de Jos, Plaiul Codrilor.  

Iată câteva dintre impresiile participanților: 
 
Angela Mocanu, reprezentantă al sectorului civic Inițiativa GAL Calea Târgului: Această experiență a fost nu doar binevenită, ci și necesară din aspect teoretic și practic. Am primit răspuns la multe întrebări, dar cel mai impresionante au fost rezultatele activităților din GAL-ul Plaiul Codrilor. Unii din colegi și-au îmbogățit imaginația privind ideilor de afaceri, alții au făcut schimb de experiență. Au rămas surprinși și cei care au beneficiat de un masterclass profesional. În vizita la GAL- ul Plaiul Codrilor am  făcut incursiune profesională în toate domeniile ce au aplicat la proiecte: domeniul educațional timpuriu, agrement și odihnă, cultural, infrastructură, privat- comercial. Toate activitățile ne-au uimit și ne-au impresionat enorm de mult, dar și mai impresionantă rămâne munca, insistența și rezultatele. Admirăm cele văzute, aducem sincere mulțumiri organizatoarelor, Diana, Tatiana și GAL-ului gazdă, inspirându-ne cu dorință enormă de a face schimbări și în GAL-ul nostru.” 

Nadejda Tcaciov, reprezentantă al sectorului civic, Inițiativa GAL Gliile Tighinei: „Schimburile de experiență sunt întotdeauna un prilej frumos de a cunoaște noi oameni, teritorii și succese. De acest lucru am avut parte și noi în GAL-ul Lunca Prutului de Jos, care prin eforturi comune, bine gestionate și coordonate au ajuns să se dezvolte pe măsura posibilităților. Chiar de la începutul vizitei membrii GAL au menționat că nimic nu este imposibil dacă vom realiza lucrurile cu prietenie, fără ceartă, concurență, invidie și cum se zice- „să tragă fiecare la turta lui”. Eu personal mi-am făcut practic notițe de mici idei de la fiecare locație care poate într-o măsură sau alta vor genera idei de proiecte. M-a impresionat mult faptul cum oamenii din zonă își aplică resursele și secretele lor de familie generând branduri locale așa cum „La tanti Mașa”, pensiunea „La bunica Clava” care a devenit spațiu hotelier pentru doritorii de liniște. Frumos au valorificat potențialul tradițional cei de la „Eco Village Văleni” prin amenajarea spațiilor în stil autentic zonei. Pentru mine am concluzionat faptul că pentru ca un GAL să aibă reușite e nevoie de oameni dedicați, entuziasmați, generatori de idei, încrezuți că schimbarea e posibilă și nu în ultimul rând deschiși, corecți și comunicabili. Deci de noi depinde ALEGERILE pe care le facem, ACȚIUNILE pe care le întreprindem și în final REZULTATELE pe care le obținem.”

 

Olga Bacal, reprezentantă al sectorului public, Inițiativa GAL Gliile Tighinei: „M-a impresionat multitudinea de proiecte implementate într-un timp așa scurt.  Este util pentru toate sectoarele, deoarece acestea au doar de câștigat în rezultatul GAL-ului. De asemenea, este foarte important și util pentru comunitățile noastre, mobilizarea cetățenilor, ceea ce ar duce cu ușurință spre mai multe realizări în cadrul GAL-ului. 

Ce am dori sa implementăm și noi în GAL-ul Gliile Tighinei?  Ceea ce am văzut, și un pic mai mult. Mi- aș dori pentru localitatea noastră un centru pentru tineri, încât ei să își dezvolte capacități și abilități de mobilizarea a satului, de petrecere a timpului frumos, dar util, cluburi de sport, de studiere a unei limbi străine. Pentru instituțiile publice, de exemplu la grădiniță, mi-aș dori dotarea centrelor pentru copii, nu doar din materiale procurate, dar și din materiale confecționate de mămicile picilor pentru odoarele lor, tot în cadrul unui centru sau a unei săli amenajate pentru mămici.” 

Ludmila Condrea, reprezentantă al sectorului antreprenorial, Inițiativa GAL Gliile Tighinei: „Vizitând GAL-ul Lunca Prutului de Jos m-am inspirat și umplut de motivație. Am descoperit foarte multe femei creative. M-a inspirat foarte mult proprietara de la „Casa Bunicului” și competențele sale manageriale, dar și creative. Un alt exemplu demn de urmat este doamna de la „Casa Dulce”, care m-a impresionat nu doar prin abilitățile sale de patisier, dar și faptul cum a reușit să-și mobilizeze familia pentru a lucra împreună. Am fost frapată și de vizita la Observatorul Astronomic, dar și de toate persoanele atât de activ implicate în activitățile din GAL. Am înțeles că Grupul de Acțiune Locală este și o oportunitate bună de a atrage investiții, facilitând accesul la finanțare, astfel, sporind dezvoltarea în mediul rural.”  

Recomandări pentru GAL-urile la început de cale 

Eugenia Negru-Soica, director de GAL Lunca Prutului de Jos: „În primul rând, consider că GAL-urile reprezintă entitatea perfectă care pune bazele unei colaborări frumoase dintre toate cele trei sectoare: public, civic și privat. Dar pentru a dezvolta aceste parteneriate este nevoie de a construi o echipă puternică care să încurajeze colaborarea și inovarea. Totodată, reziliența este un alt factor important în dezvoltarea GAL-urilor deoarece greșelile și eșecurile fac parte din proces, mai ales la început de cale, însă afișarea unei atitudini pozitive și persistența în fața obstacolelor reprezintă cheia spre succes. Le-aș mai recomanda GAL-urilor în creare să fie deschiși la schimbare și inovație. Vă încurajez să monitorizați tendințele, să îmbunătățiți procesele și căutați noi oportunități de dezvoltare. Definiți clar direcția în care doriți să vă îndreptați și stabiliți obiective clare și realiste pe termen scurt și lung. Aceasta vă va ajuta să vă concentrați eforturile și să măsurați progresul pe parcurs. 

Vizitele de studiu la GAL-urile cu experiență consider că sunt extrem de utile pentru GAL-urile în curs de înființare, în special în ceea ce privește schimbul de bune practici și învățarea din experiența altora. Aceste vizite oferă oportunitatea de a observa în direct modul în care GAL-urile senioare își desfășoară activitățile și implementează proiecte de succes. Prin observarea practicilor, a proceselor și a rezultatelor GAL-urilor senioare, noile GAL-uri pot obține o înțelegere mai profundă a modului în care să abordeze diverse aspecte ale activității lor. GAL-urile senioare au adesea strategii și abordări inovatoare care le-au permis să obțină succes. Prin intermediul vizitelor de studiu, GAL-urile în curs de înființare pot descoperi și învăța despre aceste bune practici, pe care le pot adapta și implementa în propriile lor activități. 

De asemenea, vizitele de studiu facilitează întâlniri și interacțiuni cu membrii GAL-urilor cu experiență. Acest lucru poate duce la stabilirea de relații de colaborare și schimb de informații pe termen lung. GAL-urile senioare au trecut prin diverse etape de dezvoltare și au învățat din propriile lor erori. Prin vizitele de studiu, GAL-urile în curs de înființare pot beneficia de experiența altora și pot evita greșelile comune în procesul de dezvoltare și implementare a proiectelor. 

Programul de sprijin în crearea noilor GAL-uri este realizat în cadrul proiectul „Consolidarea și multiplicarea LEADER în Republica Moldova” implementat în cadrul Proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID Moldova  și Asistența Poloniei și implementat de Solidarity Fund PL in Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA)” cu contribuție financiară parțială din partea APL-urilor implicate în proces.