Rezultatele concursului „Componenta II – Mentorat” din cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021

Rezultatele concursului „Componenta II – Mentorat” din cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021

Cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid 25 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova vor forma 12 parteneriate pentru a-și consolida capacitățile manageriale și instituționale, vor face schimb de experiență, de provocări și de bune practici. 

Activitățile sus-numite se vor desfășura datorită Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 și Componenta II a acestuia  Activitate de mentorat și vor include activități care au drept rezultat transferul de cunoștințe de la mentor la mentee.  
GAL-ul mentor (cu experiență mai mare de doi ani) va stabili un parteneriat cu un GAL care necesită suport în dezvoltarea capacităților și competențelor.  

Perioada de implementare se preconizează a fi iulie – noiembrie 2021  

Rezultatele finale ale concursului pot fi văzute aici. 

Menționăm că obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel regional, național și internațional.  

Apelul de propuneri se desfășoară în cadrul Fondului pentru Parteneriate EU–LEADER 2021 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.