Rezultatele apelului de propuneri Componenta I–Forumuri regionale în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021

Rezultatele apelului de propuneri Componenta I–Forumuri regionale în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021

6 parteneriate care includ 15 Grupuri de Acțiune Locală din Republica Moldova se vor consolida prin organizarea de activități comune.

Aceasta este concluzia Comisiei de evaluare care s-a întrunit pentru a evalua aplicațiile pentru Componenta I. Forumuri regionale,  din cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021, iar rezultatele finale pot fi văzute aici.

Evenimentele se vor desfășura până în luna septembrie 2021 și vor include organizarea festivalurilor/târgurilor, conferințelor, vizitelor reciproce, traselor turistice și alte activați relevante.

Menționăm că obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel regional, național și internațional.

Amintim că a fost lansată și Componenta IIActivitate de mentorat, iar aplicațiile pot fi depuse până la 16 mai 2021. Mai multe detalii despre acest concurs găsiți în link: https://leaderin.md/fondul-pentru-parteneriate/ .

Apelul de propuneri se desfășoară în cadrul Fondului pentru Parteneriate EU–LEADER 2021 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.