Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova solicită Oferte de Preț pentru procurarea a șapte laptopuri

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova solicită Oferte de Preț pentru procurarea a șapte laptopuri

AO Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) anunță Concurs de selectare a unei companii care va depune Oferta de preț pentru livrarea a șapte (7) laptopuri.În perioada 01.11.2021-24.12.2021, RNL  implementează proiectul „Suport Instituțional pentru RNL – pre-inception phase EU4LC” finanțat de către Solidarity Fund PL in Moldova.

În cadrul proiectului, RNL solicită oferte pentru procurarea a șapte (7) laptopuri în scopul desfășurării activităților din cadrul proiectului.

Oferta trebuie să indice preţurile în MDL pentru fiecare lot cu specificațiile tehnice de rigoare.

Mai multe detalii găsiți în Termenii de Referință

Data limită de depunere a ofertelor: 19 decembrie 2021

Ofertele incomplete sau transmise după acest termen nu vor fi acceptate.

Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email tender@leaderin.md. Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să ne contactaţi la acest nr. de telefon: +373 688 23 368