Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unei persoane fizice/juridice care va presta servicii de elaborare a hărților teritoriale

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unei persoane fizice/juridice care va presta servicii de elaborare a hărților teritoriale

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unei persoane fizice/juridice care va presta servicii de elaborare/ actualizare a hărților teritoriale pentru următoarele GAL-uri: 

 1. Eco Duz Ialpugel 
 2. Plaiul Codrilor 
 3. Lunca Prutului de Jos 
 4. Serpentina Nistrului 
 5. Bazinul Lacului Ghidighici 
 6. Baștina Gospodarului 
 7. Calea Dropiei 
 8. Colinele Nistrene 
 9. Drumul Gospodarilor 
 10. Stâncile Prutului 
 11. Movila Măgura 

Componența detaliată pe comune a fiecărui GAL poate fi accesată aici. 

Cerințe tehnice: 

 1. Hărțile teritoriale vor fi elaborate conform modelelor de mai jos:

2. Hărțile vor cuprinde informații cu privire la amplasarea teritorială a GAL-ului,  hotarele localităților, căile de comunicații și cadrul natural; 

3. Elaborarea designului hărții pentru format A4; 

4. Generarea hărții în format JPG, rezoluție 300 DPI (înălțime: 3508 lățime: 2480); 

Oferta dvs. trebuie să includă: 

 • Oferta financiară (onorariul) pentru elaborarea unei (1) hărți în lei moldovenești (MDL);  
 • CV-ul (persoane fizice) și/sau licență/autorizație eliberată de organele abilitate (persoane juridice).  

Criteriile de evaluare: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate;
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.

Procedura de aplicare:  

Persoanele fizice și juridice interesate vor transmite oferta financiară semnată, în format electronic, la adresa de e-mail achiziții@leaderin.md cu mențiunea „Servicii de elaborare a hărților GAL”.  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 decembrie 2021, ora 18.00.  

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul achiziției serviciilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

Rezultatul desfășurării procesului de achiziție se va comunica individual doar ofertantului selectat, pe adresa electronică indicată în ofertă. 
După caz, rezultatul procesului de achiziție va fi comunicat tuturor ofertanților participanți la acest proces, pe adresa electronică indicată în ofertă.