Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a aderat la ELARD

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a aderat la ELARD

La 3 aprilie, în cadrul Conferinței LEADER UE-Moldova, Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a înaintat solicitarea sa de aderare la Asociația Europeană LEADER pentru Dezvoltarea Rurală (ELARD).

ELARD este o asociație internațională non-profit, creată pentru a contribui la implementarea LEADER/CLLD în Europa. Asociația Europeană LEADER întrunește peste 2.500 de Grupuri de Acțiune Locală din 26 de țări, inclusiv din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar au adoptat și implementează metodologia LEADER.

Amintim că Conferința LEADER UE-Moldova a avut loc între 2 – 4 aprilie și a întrunit peste 500 de oaspeți din diverse domenii – reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova și de peste hotarele ei, ai diverselor instituții și organizații, interesate în promovarea și împărtășirea experienței obținute la nivel local și european, precum Comisia Europeană, autoritățile centrale din țară și Europa, rețelele europene LEADER.