Rautul de Sus_ro

GAL Răutul de Sus

(Ochiul Alb, Mihăileni, Baraboi, Fântânița, Târnova, Scăieni, Frasin, Țaul, Cotova – approx. 30 000 locuitori)

Facilitat de Asociația Obștească Pro Cooperare Regională

Pe teritoriul GAL-ului este amplasat parcul Ţaul cu o suprafaţă de 46 ha. Parcul
reprezintă un monument de arhitectură peisagistică, iar pe teritoriul parcului este
amplasat conacul lui Andrei Pommer. În satul Cotova se găsește muzeul
“Fermierului ” sub aer liber și un complex de izvoare subterane, în satul Macareuca
se află o biserică veche din lemn, iar pe teritoriul satului Briceva sunt amplasate 6
movile funerare ale popoarelor nomade, tot aici aflându-se și conacul lui Manolache
Negruzzi. Populaţia se ocupă cu agricultura și în special creșterea plantelor și
animalelor. De asemenea, în regiunea GAL-ului este foarte bine dezvoltat și păstrat
meșteșugăritul în ţeserea covorului naţional.

Date de contact

Cecan Valerian: +373 692 44 527 Manager
email: vcecan@mail.ru