Proiectul de lege privind Grupurile de Acțiune Locală, votat în a doua lectură

Proiectul de lege privind Grupurile de Acțiune Locală, votat în a doua lectură

Începând cu anul 2022, Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din țară vor primi finanțare din surse publice

 Abordarea LEADER în Republica Moldova înregistrează un nou rezultat. În data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală Legea cu privire la GAL-uri, care prevede crearea cadrului legal pentru obținerea statutului de persoană juridică, fapt ce va permite punerea în aplicare a Programului de stat LEADER administrat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Începând cu anul 2022, GAL-urile vor putea accesa finanțare din surse publice, bugetul disponibil pentru Programul LEADER fiind de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural .

În februarie 2020, Ministerul a lansat procesul de elaborare a proiectului legii speciale cu privire la GAL-uri, urmat de eforturi considerabile pentru promovarea acestuia. Astăzi, legea a fost votată în lectura finală de către Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă un vot de încredere pentru GAL-uri și pentru abordarea LEADER, drept instrument de dezvoltare rurală cu potențial de a produce schimbări durabile în Republica Moldova”, afirmă Galina Petrachi, șef Direcția politici și programe de dezvoltare rurală din cadrul Ministerului.

Crearea cadrului legal pentru Programul LEADER și GAL-uri a fost un proces complex, care a presupus promovarea și adoptarea unui șir de modificări la legislația în vigoare. Aceste acțiuni au fost realizate datorită eforturilor Ministerului, Comisiei Parlamentare „Agricultură și industrie alimentară”, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Grupurile de Acțiune Locală, cu suport oferit de partenerii de dezvoltare prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.

Adoptarea legii cu privire la GAL-uri creează noi oportunități pentru dezvoltarea rurală prin intermediul abordării LEADER. Ca să ajungem la acest rezultat, am parcurs alături de Minister și GAL-uri un proces complex. Împreună am reușit să creăm un instrument inovativ și eficient pentru dezvoltarea rurală, care încurajează activismul local și oferă un imbold pentru dezvoltare economică”, declară Marina Albu, președinte Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și director adjunct Solidarity Fund PL în Moldova.

Datorită eforturilor comune, Republica Moldova a devenit prima și, la moment, unica țară din spațiul non-UE care implementează Programul LEADER drept instrument al politicilor publice de dezvoltare rurală.

Astăzi în Republica Moldova, LEADER este unul din cele mai eficiente instrumente de dezvoltare rurală, care sporește economia și potențialul zonelor rurale. LEADER contribuie la reducerea migrației și oferă satelor un nou suflu. Adoptarea Legii cu privire la Grupurile de Acțiune Locală garantează continuitatea acestei abordări și la sigur va aduce mai multe posibilități de dezvoltare pentru locuitorii din mediul rural”, susține Dmitrii Ianul, manager GAL „Cișmeaua Sudului”.

Experiența de funcționare a GAL «Stâncile Prutului» și rezultatele obținute în acești doi ani ne-au dovedit că locuitorii satelor sunt pregătiți pentru schimbări sociale și economice. Totuși, pentru ca acțiunile și implicarea lor să producă schimbări de durată, acestea trebuie ghidate de o lege specială, adaptată la contextul și necesitățile de nivel local. Sunt convins că adoptarea Legii GAL-urilor și implementarea Programului LEADER va contribui la revitalizarea satelor din Republica Moldova”, spune Ghenadie Bucliș, manager GAL „Stâncile Prutului”.

 Acest efort pentru crearea cadrului legislativ va permite înregistrarea GAL-urilor în calitate de persoane juridice și punerea în aplicare a Programului LEADER finanțat din surse publice (Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural). În calitate de instrument al politicilor de stat, Programul LEADER va contribui la dezvoltarea eficientă și durabilă a zonelor rurale.