Prelungirea Apelului de propuneri – Fondul pentru Parteneriate LEADER, componenta II

Prelungirea Apelului de propuneri – Fondul pentru Parteneriate LEADER, componenta II

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, lansează apelul de propuneri în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER, Ediția a II-a, ca parte a programului Echipa Europa: „EU4Moldova: Comunități Locale”.

Fondul pentru Parteneriate LEADER (FPLEADER), fiind la a II-a ediție, își propune să impulsioneze cooperarea dintre GAL-urile din RM, UE sau PaE susținând financiar  inițiative și proiecte de cooperare ca modalitate de a extinde experiențele locale pentru a permite accesul la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țăride a stimula și sprijini inovația, de a permite dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor, prin organizarea vizitelor de studiu, forumuri/inițiative comune locale și regionale.

Impactul și rezultatele primei ediții a FPLEADER ne-au convins că GAL-urile au rămas încântate de activitățile realizate în colaborare, unde 22 de GAL-uri au făcut schimb de experiență, s-au întâlnit la târguri, seminare, mese rotunde, evenimente culturale.  GAL-urile au realizat 6 Forumuri Regionale, iar în 11 parteneriate de mentorat, GAL-urile cu experiență de minim 2 ani de activitate și-au împărtășit din experiență, realizări și provocările cu care s-au confruntat în acest proces. FPLEADER este un instrument necesar și binevenit pentru GAL-uri, datorită comunicării vii, inspirației și perspectivei de colaborare pe care o oferă.  

Obiectivul fondului din anul curent este dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și împărtășirea experienței LEADER dintre GAL-urile din Republica Moldova (RM), Uniunea Europeană (UE) și Parteneriatul Estic (PaE), precum și sprijinirea dezvoltării socio-economice și promovarea valorilor europene în contextul extinderii UE.   

Bugetul total al Fondului pentru Parteneriate LEADER 2022 este de 1 230 000 MDL fiind repartizat pe două componente: 

Componenta II. Vizite de studiu (organizarea vizitelor de studiu în țările UE și PaE, în vederea sporirii accesului la informații, stimulării și sprijinirii inovației, dezvoltării competențelor. Se preconizează finanțarea a aprox. 11 proiecte). 

Apelul de propuneri pentru implementarea Fondului pentru Parteneriate LEADER 2022 este deschis pentru GAL-urile înregistrate în calitate de persoane juridice în conformitate cu Legea nr. 50 cu privire la GAL. În cadrul componentei II – vizite de studiu, vor putea aplica doar GAL-urile create în perioada 2016-2019 

Termenul limită pentru Component II este 13 octombrie 2022.

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestora (BugetulDeclarația de Parteneriat).

În eventualitatea unor întrebări sau neclarități vă rugăm să contactați managerul Unității de Dezvoltare și Parteneriate, Patricia Varzari, la adresa: varzari.leader@gmail.com  

Notă: Fondul pentru Parteneriate LEADER este implementat de către Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova. 

Partenerii strategici ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură. 

Conținutul articolului este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă neapărat viziunea partenerilor sus-menționați.