Prelungirea concursului de selectare al facilitatorilor locali până la 17 ianuarie

Prelungirea concursului de selectare al facilitatorilor locali până la 17 ianuarie

Poziție: facilitator local/echipă de facilitatori locali
Organizație: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova
Implicare: part-time, cu posibilitate de angajare full-time

Scurtă descriere: Rețeaua Națională LEADER este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, asociația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.


Scopul principal al poziției este de a asigura coordonarea eficientă a activităților axate pe dezvoltarea locală (rurală)  în baza abordării LEADER. 

Sarcinile și responsabilitățile de bază ale poziției:

 • Organizarea și desfășurarea activităților în localitățile rurale,  cu implicarea membrilor GAL și altor actori relevanți în domeniul dezvoltării locale rurale.
 • Coordonarea tuturor părților implicate în implementarea proceselor planificate în cadrul proiectului.
 • Monitorizarea progresului atins față de obiectivele proiectului și redactarea rapoartelor periodice/finale cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
 • Lucrul cu documentația proiectului și arhivarea acesteia în mod corespunzător.
 • Coordonarea activităților de comunicare și promovare a proiectului.
 • Informarea regulată a conducerii Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova privind activitățile proiectului. 

Calificări profesionale și calități personale:

 • Cunoștințele de bază privind abordarea LEADER la nivel internațional și în Republica Moldova vor constitui un avantaj.
 • Studii superioare (științe sociale; științe economice sau business și administrare; alte domenii conexe).
 • Experiență în implementarea și managementul proiectelor.
 • Experiență în activitățile de dezvoltare locală, cu accent pe dezvoltarea micului business.
 • Abilități înalte de utilizare a calculatorului.
 • Limba română și rusă – fluent, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 • Abilități de comunicare interpersonală.
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte.
 • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză.
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilității.
 • Competențe de a lucra în echipă și individual.
 • Atitudine pozitivă și abilități de comunicare și de mediere.
 • Implicare și entuziasm.
 • Spirit creativ și inovativ.

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite în format electronic, la adresa de e-mail  moldova.leader@gmail.com, cu mențiunea „Facilitator local”, următoarele documente:

–  CV-ul actualizat;

– O scrisoare de intenție (max. 700 cuvinte) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa poziția în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 ianuarie 2020, ora locală 23:59.

Persoana de contact: Vitalie Jereghi, coordonator de proiecte, e-mail: jereghi.leader@gmail.com

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.