Prelungirea concursului de recrutare a experților în dezvoltare locală

Prelungirea concursului de recrutare a experților în dezvoltare locală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea LEADER* susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) atât la nivel local, național cât și internațional. 

Astăzi, în țară, există 32 de GAL-uri, care acoperă 35% din teritoriul rural al Republicii Moldova, iar pe parcursul anului 2021 acest procent de acoperire va crește la aproximativ 55-65%, din contul creării a noi GAL-uri pe teritoriul țării.

În acest context, anunțăm concurs prelungit pentru recrutare experților în dezvoltarea locală.

Expertul în dezvoltare locală va elabora, împreună cu potențialii membri ai GAL-ului în proces de creare, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), pe un termen de 7 ani. Vedeți Termenii de Referință pentru Expert  unde sunt specificate, integral, responsabilitățile funcției.

De asemenea, va coordona împreună cu facilitatorul, procesele de creare a GAL-urilor noi în baza metodologiei LEADER.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în domeniul de intervenție cu o activitate de minim doi ani; 
 • Abilități de elaborare, analiză și prezentare a informației;
 • Cunoașterea specificului abordării LEADER la nivel național și european;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, Google Drive, PPT, Canva etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare;
 • Flexibilitate în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
 • Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B, va fi considerat un avantaj.

Implicare: part-time, cu posibilitate de angajare full-time

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite în format electronic, la adresa de e-mail  moldova.leader@gmail.com, cu mențiunea „Expert în dezvoltare locală”, următoarele documente:

 1. CV-ul aplicantului
 2. Conceptul general asupra conținutului Strategiei de Dezvoltare Locală;
 3. Oferta financiară exprimată în MDL.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2021, ora locală 23:59.

Persoana de contact: Vitalie Jereghi, coordonator de proiecte, e-mail: jereghi.leader@gmail.com 079754966

*abordarea LEADER este un instrument al Uniunii Europene, care se bazează pe funcționalitatea unui parteneriat între sectoarele antreprenorial, public și civic în scopul dezvoltării economice a zonelor rurale.

**Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.