Prelungirea concursului privind achiziționarea serviciilor de construcție a standului expozițional pentru târgul organizat în cadrul Conferinței UE-Moldova LEADER

Prelungirea concursului privind achiziționarea serviciilor de construcție a standului expozițional pentru târgul organizat în cadrul Conferinței UE-Moldova LEADER

Prin intermediul abordării LEADER susținem inițiativele locale care contribuie la procesul de dezvoltare rurală și au impact economic și social la nivel local. În decursul celor trei ani de implementare a abordării LEADER, au fost implementate sute de proiecte, care țin de dezvoltarea aspectului economic, cultural și de al imaginii satelor din țară.  Mai multe detalii găsiți pe site.

Rețeaua Națională LEADER anunță concurs pentru confecționarea stand-urilor expoziționale care vor fi folosite în cadrul tîrgului organizat, în contextul Conferinței UE-Moldova LEADER în luna mai curent. 

Prin acest apel invităm beneficiarii proiectelor GAL-urilor din Republica Moldova sau organizațiile specializate în prestarea acestui tip de lucrări, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametrii tehnici –găsiți aici.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre ofertant (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  2. Oferta financiară, care va include prețul pentru confecționarea a 12 stand-uri expoziționale. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro;
  3. Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Termen prezentare al ofertei: 2 aprilie 2020

Termenii de realizare sunt între 6 aprilie – 19 mai 2020 (50 zile calendaristice). 

Organizația selectată va semna un contract de prestare a serviciilor.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail varzari.leader@gmail.com   până pe 2 aprilie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0794 200 27 sau la adresa de e-mail varzari.leader@gmail.com

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova” este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Asistenței Poloniei.