Poziția Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală cu privire la dezvoltarea și sustenabilitatea LEADER în Republica Moldova

Poziția Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală cu privire la dezvoltarea și sustenabilitatea LEADER în Republica Moldova

În legătură cu pronunțarea rezultatelor apelului de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) în cadrul Programului Național LEADER, RNDRL publică poziția cu privire la dezvoltarea și sustenabilitatea LEADER în Republica Moldova.

Atragem atenția tuturor părților implicate în susținere dezvoltării rurale prin mecanismul UE LEADER despre problemele cu care se ciocnesc GAL-urile și abordarea LEADER în Republica Moldova. Avem și un document de poziție bine argumentat pe care rugăm să-l consultați aici.

Este important să subliniem că RM este prima țară non-EU care a reușit să transforme abordarea LEADER în instrument al politicii publice de dezvoltare rurală și a creat în acest sens un cadru normativ complex și Program de finanțare din fonduri publice. În toată perioada sa de implementare, statul a oferit prin intermediul Programului LEADER, aprox. 8 mln EUR, iar în paralel partenerii de dezvoltare au oferit peste 6,5 mln EUR și alte peste 6,5 mln EUR constituie contribuția locală a beneficiarilor de proiecte implementate. Aceste cifre arată că fiecare leu investit prin mecanismul LEADER în RM este aproape triplat prin acea contribuție ce este oferită de către partenerii de dezvoltare și contribuția locală a beneficiarilor (doar acea care a putut fi calculată, cifra contribuției reale care include și contribuția non-financiară este una și mai mare).

În pofida acestor indicatori îmbucurători, atragem atenția că la ora actuală tot sistemul de dezvoltare LEADER se află sub un risc iminent de  prăbușire din cauza  lipsei de finanțare pentru aprox. 40% din GAL-urile existente și eligibile. În acest sens, se impune implementarea urgentă a unor soluții, oamenii care au muncit mai mulți ani, au atras și au implementat surse și proiecte de dezvoltare în teritoriu sunt disperați pentru că conștientizează că doar finanțarea din Programul LEADER reprezintă o sursă stabilă și previzibilă pentru activitatea GAL (programul acoperă cheltuielile de funcționare). În aceste condiții, există un risc major de stopare a activităților GAL-urilor ce nu au fost cuprinse de bugetul disponibil și crearea sentimentului de dezamăgire față de mecanismul LEADER, dar și risipirea tuturor eforturilor ce au fost făcute pentru crearea și consolidarea capacităților acestor GAL-uri, inclusiv eforturile consistente ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură și partenerilor de dezvoltare (UE, USAID, PolishAid, Solidarity Fund PL in MD) în consolidarea capacităților instituționale ale celor 51 de asociații GAL, capabile astăzi să gestioneze procese de dezvoltare și diverse instrumente, inclusiv subgrantarea.

Solicităm respectuos toți partenerii implicați să întreprindă eforturi pentru identificarea soluțiilor urgente de sprijin pentru GAL-uri, astfel încât aceste entități să poată să funcționeze și să realizeze în continuare Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL.

Decizia MAIA privind finanțarea GAL-urilor din cadrul Programului LEADER poate fi consultată aici