Partners_ro

Susţinerea Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia (SARD)

Programul SARD finanțat de UE a fost implementat în perioada anilor 2016-2018. Unul dintre pilonii programului a fost pilotarea abordării LEADER. Programul a contribuit la crearea și dezvoltarea instituțională a 8 GAL-uri în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. Cu sprijinul financiar al Programului SARD au fost implementate peste 100 de proiecte locale.

Solidarity Fund PL în Moldova este partenerul cheie al Conferinței LEADER UE-Moldova. Organizația a facilitat crearea a 9 GAL-uri și a altor 2 GAL-uri în parteneriat cu People in Need Moldova. Solidarity Fund PL în Moldova a oferit sprijin constant în crearea GAL-urilor, acordându-le asistență tehnică și sprijin financiar pentru realizarea cererilor de propuneri de dezvoltare locală. În anul 2019, organizația continuă să finanțeze GAL-urile din Moldova. Solidarity Fund PL în Moldova a fost contractat și în perioada anilor 2016-2018 de către Programul SARD finanțat de UE pentru implementarea pilonului LEADER.S


Craion CONTACT-Cahul a luat parte la crearea a 2 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) în sudul țării. GAL-ul „Colinele Tigheciului” cuprinde 12 localități din raionul Cantemir, iar GAL-ul „Valea Halmagei” 8 localități din raionul Cahul.

Pro Cooperare Regională, datorită sprijinului financiar al organizației HEKS din Elveția, a sprijinit crearea GAL-urilor în nordul Republicii Moldova, acoperind 10 raioane: Soroca, Florești, Glodeni, Fălești, Râșcani, Dondușeni, Drochia, Ungheni, Edineți și Sângerei. Organizația a facilitat crearea a 11 GAL-uri oferind suport tehnic și financiar pentru dezvoltarea lor instituțională.

IDIS Viitorul, în parteneriat cu două GAL-uri din Estonia, a implementat un proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei acordând asistență pentru două micro-regiuni din raioanele Ungheni și Ștefan Vodă pentru a dezvolta abordarea LEADER. Prin acest proiect, IDIS Viitorul a oferit sprijin pentru înregistrarea GAL-urilor, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, consolidarea capacităților membrilor GAL-urilor, organizarea vizitelor de studiu, crearea parteneriatelor și, recent, a început să faciliteze accesul la resursele financiare.


People in Need Moldova (PIN), împreună cu partenerii naționali (Solidarity Fund PL în Moldova), a facilitat crearea a două GAL-uri în raioanele Strășeni și Anenii Noi, încurajând astfel dezvoltarea rurală și colaborarea dintre administrația publică locală, sectorul privat și organizațiile societății civile. Cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău PIN a oferit granturi mici pentru membrii ambelor GAL-uri.