Pal Hajas

Pal Hajas

Dr. Pal Hajas, doctor habilitat, expert în agricultură și dezvoltare rurală, profesor onorific la Universitatea Debrecen din Ungaria și Universitatea Banatului Român, cu 20 de ani de experiență în activitatea FAO-ONU în țările în curs de dezvoltare. Are 13 ani de experiență în dezvoltarea strategiilor locale și regionale, managementul GAL-urilor în abordarea LEADER, a activat în rețelele naționale și europene din mediul rural și LEADER, cu implicare timp de 10 ani în ELARD. Din 2006 este președinte al GAL-ului Cserhatalja, Kozard, Ungaria și din 2015 membru al Adunării Rețelelor Rurale din UE la Bruxelles și sub-grupul permanent LEADER / CLLD. În Ungaria este membru al Consiliului Agricol, un forum de consiliere guvernamentală. Fost presedinte al Aliantei Dunarii pentru conservarea raselor, iar din 2003 este membru al consiliului Fundatiei Agricole Europene (SAVE). Pe lângă aspectele rurale, este expert în turismul rural și în gastronomia rurală și este un puternic susținător al satelor rurale. În 2017, a fost selectat ca „Antreprenor al anului” în Ungaria. Autor a șapte cărți agro-zootehnice și numeroase publicații. Interesat de inovații în agricultură și de promovarea  picturilor impresioniste. Vorbește limbile maghiară, engleză, franceză, rusă și italiană.