notati

Grupurile de Acțiune Locală continuă să-și îmbunătățească competențele operaționale și de management 

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDRL) anunță finalizarea cu succes a Programului de formare „Abilitarea instituțională a Asociațiilor GAL în implementarea Programului LEADER” la care au participat peste 50 de angajați GAL.  Prin intermediul instruirilor, care au inclus patru module, am urmărit să oferim instrumentele și cunoștințele necesare pentru a asigura o implementare eficientă și…
Citește mai mult

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova se transformă

Suntem recunoscuți ca Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, o organizație dedicată promovării și implementării abordării LEADER și reprezentării intereselor Grupurilor de Acțiune Locală începând cu anul 2019. Astăzi, abordarea LEADER acoperă peste 50% din teritoriul rural al Republicii Moldova și este unul dintre cele mai de succes instrumente de dezvoltare rurală datorită impactului său…
Citește mai mult

Rețeaua Națională LEADER prelungește anunțul de selectare a unui expert pentru elaborarea manualului de grant al organizației

SCOPUL ACHIZIȚIEI: servicii de expertiză privind elaborarea manualului operațional de gestiune a granturilor. Vă rugăm să consultați Termenii de Referință. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI: Elaborarea structurii/cuprinsului Manualului de grant; Consultarea politicilor și procedurilor interne RNL ce vizează activitatea de regrantare; Elaborarea procedurilor standard de executare a proceselor privind gestiunea programelor de grant în corespundere cu politicile interne…
Citește mai mult

Rețeaua Națională LEADER contractează servicii de consultanță privind elaborarea manualului de grant

SCOPUL ACHIZIȚIEI: servicii de expertiză privind elaborarea manualuluioperațional de gestiune a granturilor. Vă rugăm să consultați Termenii de Referință. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI: Elaborarea structurii/cuprinsului Manualului de grant; Consultarea politicilor și procedurilor interne RNL ce vizează activitatea de regrantare; Elaborarea procedurilor standard de executare a proceselor privind gestiunea programelor de grant în corespundere cu politicile interne…
Citește mai mult

GAL-urile din Republica Moldova își sporesc competențele profesionale cu suportul Rețelei Naționale LEADER

Directori, manageri și membri ai diferitor organe de conducere ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe prin participarea, în zilele de 12 și 14 decembrie 2023, la un curs de instruire cu privire la managementul proiectelor în cadrul GAL.  Instruirea, desfășurată la Chișinău și respectiv c. Cociulia (r-nul Cantemir) a fost…
Citește mai mult

Termen extins: Concurs de oferte pentru servicii de instruire

Asociația Obștească „Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova” invită companiile specializate să participe la concursul de oferte pentru furnizarea de servicii de instruire în cadrul programului „LEADER din Republica Moldova în tranziție – de la pilotare la instrument de coeziune economică, socială și teritorială”, parte a proiectului EU4Moldova: Local Communities, finanțat de Uniunea Europeană și…
Citește mai mult