Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova contribuie la crearea legăturilor de colaborarea dintre Moldova și Georgia

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova contribuie la crearea legăturilor de colaborarea dintre Moldova și Georgia

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL), în perioada 14-19 noiembrie, a asigurat o platformă de comunicare, schimb de experiență și interacțiune între delegația din Georgia și cele mai importante instituții publice și organizații din țara noastră implicate în procesul de implementate al abordării LEADER. 

Delegația a fost formată din reprezentanții Asociației Grupurilor de Acțiune Locală din Georgia (GALAG), Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii din Georgia, organizației Action Against Hunger South Caucasus – organizație implicată în procesul de creare a GAL-urilor în Georgia și membri ai GAL-urilor georgiene.  

Pe parcursul vizitei, delegația a fost primită cu mult entuziasm și ospitalitate de către membrii GAL-urilor Movila Măgura, Valea Cuboltei, Calea Dropiei, Colinele Tigheciului, Bugeac Kilim, Eco-Duz Ialpugel și Gagauz Koraflari. Astfel, ambele părți au avut ocazia să discute despre activitatea GAL-urilor, rolul acestora în dezvoltarea economiei rurale, rezultatele și provocările întâmpinate pe parcursul implementării abordării LEADER.  

Pentru a discuta despre Programul LEADER din Republica Moldova și alte aspecte cu privire la prioritățile în domeniul dezvoltării rurale, a fost organizată la 19 noiembrie, o întâlnire între Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii din Georgia și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din țara noastră. Totodată, în contextul implementării Programului LEADER, în incinta Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), delegația a participat la discuții referitor la activitatea generală a agenției, dar și  atribuțiile acesteia în procesul de finanțare a GAL-urilor. 

Ne bucurăm că experiența de gestionare a fondurilor și istoria procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală împărtășite de către Solidarity Fund PL in Moldova a fost un subiect atractiv și interesant  pentru reprezentanții organizației Action Against Hunger South Caucasus.  

Credem că relațiile stabilite între Moldova și Georgia în cadrul acestei vizite, vor da roade în viitorul apropiat și vor constitui o bază pentru dezvoltarea comună a Abordării LEADER în regiunea Parteneriatului Estic.