Mihail Caraman

Mihail Caraman

Caraman Mihail este membru activ al GAL ,,Steaua Bugeac,, ca reprezentant din partea businessului, deasemenea este și membru a Consililui de Administrare a GAL-ului . Este apicultor cu experiență de 10 ani. Pe parcursul acestor ani a reușit să-și creasca afacerea de la un hobby la o afacere profitabilă. La moment deține 300 de stupi care îi asigură un venit anual stabil. În anul 2018 a participat la concursul granturilor mici organizat de GAL,,Steaua Bugeac,, și a beneficiat de sustinere pentru procurarea unei remorci pentru transportarea stupinei eficient  la diferite plante meliferice sezoniere. Datorită transportării eficiente a stupinei, roada anului 2018 a crescut cu 20%. În calitate de membru a GAL  a beneficiat de diferite instruiri și de vizite de lucru în țară, dar și peste hotarele țării, deasemenea a participat și la schimburi  de experiență. 

        Viziunea pe viitor este crearea asociației apicultorilor din cadrul GAL ,,Steaua Bugeac,, care va avea ca scop –  instruire apicultorilor noi pentru inițierea în afacerea dată, dar și pentru realizarea producției apicole la un preț convenabil pentru producători, stabilirea de relații de cooperare cu alte asociații din țară dar și de peste hotarele țării.