Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează coordonatori regionali în regiunea centru și sud

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează coordonatori regionali în regiunea centru și sud

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.  

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. 

Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md. 

Despre poziție: 

Identificarea a doi (2) Coordonatori Regionali, unul din Coordonatori va avea aria de responsabilitate în regiunea de Centru a Republicii Moldova, iar altul în regiunea de Sud a Republicii Moldova.  

Titularii/ele sunt membri ai echipei RNL, responsabili de acordarea asistenței tehnice și expertiză în vederea consolidării capacităților reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Centru și/sau Sud. 

Toate detaliile despre responsabilitățile funcției, norma de implicare, tipul contratului le găsiți în Termenii de referință ai poziției.  

Dosarul de Concurs:  

Potențialii candidați/te trebuie să indice clar în Scrisoarea de aplicare pentru care din cele două regiuni aplică. 

Urmează să fie expediat prin e-mail la resurseumane@leaderin.md cu mențiunea „Coordonator/oare regional/ă Centru/Sud” și include următoarele:  

  • Curriculum Vitae;  
  • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii). 

 Data limita pentru depunerea dosarului: 1 noiembrie 2021, ora locală 17:00.  

Persoană de contact:   

Patricia Varzari   

Coordonatoare de program – Dezvoltare Rurală LEADER | tel: 0794 200 27 | varzari.leader@gmail.com