Lansarea proiectului „Abordarea LEADER Pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale”

Lansarea proiectului „Abordarea LEADER Pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale”

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova va facilita procesul de crearea a încă 8 Grupuri de Acțiune Locală 

Această inițiativă, precum și consolidarea metodologiei privind crearea GAL-urilor, au fost anunțate la semnarea contractului cu Solidarity Fund PL in Moldova în cadrul proiectului „Abordarea LEADER Pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale” din 29 decembrie 2020. 

În cadrul acestui proiect, RNL și-a propus următoarele obiective: 

  • Extinderea abordării LEADER prin facilitarea procesului de creare a 8 GAL-uri noi pe teritoriul Republicii Moldova 
  • Consolidarea Metodologiei privind crearea GAL-urilor în baza datelor și experienței acumulate de Solidarity Fund PL in Moldova și alți parteneri din Moldova în perioada anilor 2017 – 2019. 
  • Dezvoltarea capacităților organizaționale a Rețelei Naționale LEADER prin elaborarea cadrului normativ intern și instituirea unității de Knowledge Management. 

Urmare a implementării proiectului, tindem să obținem rezultate esențiale atât pentru abordarea LEADER din țară cât și pentru dezvoltarea Rețelei Naționale LEADER ca organizație.  

Proiectul „Abordarea LEADER Pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale” este implementat în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională —USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul  Programului de Cooperare pentru Dezvoltare (Polish Aid) și este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.