LAG Drumul Gospodarilor_ro

GAL Drumul Gospodarilor

(Corlăteni, Singureni, Grinăuți, Recea, Șuma, Răcăria, Nihoreni, Vaseleuți, Borosenii Noi, Balanul Nou, Ramazani, Pîrjota, Malinovscoe – aprox. 27 000 locuitori)

Facilitat de Asociația Obștească Pro Cooperare Regională

Regiunea are un potenţial comercial sporit fiind traversată de traseele Chișinău – Cernăuţi
și Soroca – punctul de trecere a  frontierei Costești-Stînca. Creșterea ovinelor, producerea laptelui și a brânzeturilor sunt în creștere și au potenţial de dezvoltare. Oamenii din aceste localităţi sunt harnici și gospodari, activitatea lor de bază fiind agricultura. Localităţile
Răcăria și Vasileuţi sunt specializate în creșterea albinelor și comercializarea produselor apicole. Turismul gastronomic este o prioritate în dezvoltarea turistică a GAL-ului.

Date de contact

Crigan Alexandru: +373 797 12 122 Manager

email: drumulgospodarilor@gmail.com