Kristiina Tammets

Kristiina Tammets

Kristiina Tammets are 12 ani de experiență în implementarea programului LEADER la diferite niveluri. Începând cu anul 2007, este director al GAL-ului Estonian, Asociația de Dezvoltare a Județului Tartu. Începând cu 2011, a fost, de asemenea,  implicată în activitățile ELARD (Asociația Europeană LEADER pentru Dezvoltare Rurală), ca reprezentant al Uniunii Europene LEADER din Estonia. În perioada 2016-2017 a deținut funcția de președinte ELARD, care a fost o mare oportunitate pentru ea să învețe despre aspectele și provocările implementării LEADER / CLLD în cele 25 de state membre ale ELARD și în Uniunea Europeană în general. În timpul președinției estonice ELARD, a fost elaborată Declarația de la Tartu, cu mesaje-cheie privind elaborarea politicilor LEADER / CLLD pentru noua perioadă de programare.

De asemenea, ea a fost implicată în calitate de expert de către Comitetul Economic și Social European în elaborarea avizului exploratoriu al CLLD la sfârșitul anului 2017. Din 2018 a fost vicepreședinte al ELARD. În prezent, conduce grupul de lucru al CLLD estonian și implică diverși parteneri la nivel național. De asemenea, ea colaborează cu diferite proiecte implicate în implementarea abordării LEADER în țări din afara Uniunii Europene – în special Georgia, Moldova și China.