Primele GAL-uri din Republica Moldova au obținut statut de persoană juridică