GAL Valea Halmagei

GAL Valea Halmagei

(Roșu, Andrușul de Jos, Andrușul de Sus, Zârnești, Cucoara, Baurci Moldoveni, Larga Nouă, Badicul Moldovenesc – aprox. 16 000 locuitori)

Facilitat de CRAION CONTACT-Cahul

Teritoriul este caracterizat de un bogat patrimoniu natural constituit din păduri de stejar, pin, salcâm, salcie, culoarul râuleţelor Larga și Valea Halmagei, care se revarsă în râul Prut. Potenţialul economic ţine de cultivarea pe arii extinse a viţei-de-vie, a livezilor de meri, piersici, prune, producerea legumelor și a cerealelor. În zonă este
bine dezvoltată apicultura, creșterea oilor și a bovinelor, producerea
laptelui și a brânzei de oaie. Patrimoniul cultural este reprezentat de numărul mare al meșterilor populari, al colectivelor artistice, al dinastiilor de lăutari cu renume din care provin și vestiţii muzicieni Nicolae Botgros, Adam Stângă etc.

Date de contact

Enachi Elena: +373 784 81 787 Președinte
Nadejda Dobândă: +373 793 95 046 Coordonator

Email: galvaleahalmagei@gmail.com