GAL Serpentina Nistrului

GAL Serpentina Nistrului

(Varnița, Speia, Teliţa, Gura Bâcului și Calfa – aprox. 14 000 locuitori)

Facilitat de Solidarity Fund PL în Moldova și People in Need

Una din trăsăturile comune a localităţilor ce fac parte din GAL-ul
“Serpentina Nistrului” este faptul că râul Nistru le traversează teritoriul. Microregiunea se evidenţiază prin multitudinea locurilor istorice, precum: conacul “Drăgălina”, monumentul boierului “Leonard”, “tabăra regelui suedez Carol al XII-lea”, bisericile vechi cu istorii deosebite. Acest lucru explică faptul că una dintre principalele direcţii de dezvoltare ale microregiunii reprezintă dezvoltarea și promovarea turismului rural. Diversitatea culturală a GAL-ului este influenţată de prezenţa mai multor etnii: moldoveni, ucraineni și ruși. Activităţile economice specifice acestui GAL sunt legumicultura, viticultura și pomicultura.

Date de contact

Russu Rodica: +373 691 42 091 Președinte
Budistean Svetlana: +373 699 58 428 Manager
email: serpentina2018@gmail.com