GAL-uri Moldova

Abordarea LEADER în Republica Moldova


Abordarea LEADER se implementează în Republica Moldova din anul 2016 în colaborare cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și cu suportul oferit de către parteneri de dezvoltare (Uniunea Europeană, Polonia, SUA, Elveția, Marea Britanie, România, Estonia, Republica Cehă și alții).

În R.Moldova există 32 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 350 de unități administrativ-teritoriale (35% din zonele rurale) și în jur de 1200 de instituții/organizații locale, inclusiv APL-urile. GAL-urile se află la diferite etape de dezvoltare: unele GAL-uri sunt în proces de creare, altele deja au implementat/implementează proiecte de dezvoltare locală.

Realizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a GAL-urilor prin implementarea proiectelor de dezvoltare în anii: 

2018 – aprox. 160 de micro-proiecte în anul 2018 cu bugetul total de cofinanțare din sursele externe de circa 7.000.000 MDL din sursele EuropeAid, PolishAid, Ambasada Marii Britanii.

2019  – aprox. 200 de micro-proiecte cu bugetul total de cofinanțare din sursele externe de circa 10.000.000 MDL din sursele PolishAid, USAID.

2020 aprox. 350 de micro-proiecte cu bugetul total de cofinanțare din sursele externe de circa 20.000.000 MDL din sursele EuropeAid, PolishAid. În cadrul acestor finanțări proiectele implementate de GAL-urile sunt supuse unui control de mediu și tehnic pentru asigurarea calității acestora și evitarea aducerii daunelor mediului înconjurător. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea economică (cel puțin 50% din finanțări) a teritoriului GAL  oferite sunt pentru acest domeniu).

2021 – 2022 se planifică extinderea numărului GAL-urilor și teritoriilor acoperite de către inițiativa LEADER. Se estimează că până la sfârșitul anului 2021 GAL-urile vor acoperi aproximativ 75% din teritoriul țării. 7 inițiative noi GAL vor începe implementarea metodologiei de creare la sfârșitul anului 2020 cu suportul  oferit de EuropeAid și PolishAid, pe lângă aceasta încă 16 inițiative noi GAL vor fi sprijinite din sursele PolishAid și USAID în anul 2021.

Eforturile statului în ceea ce privește implementarea Programului LEADER în RM:

Pentru asigurarea funcționalității Programului LEADER au fost promovate și adoptate următoarele amendamente la legislația în vigoare:

  • Perfectarea modificărilor la Legea Nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prin introducerea unei măsuri noi de sprijin pentru subvenționarea implementării strategiilor Grupurilor de Acțiune Locală, începând cu anul 2021 – până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;

  • Perfectarea modificărilor la Legea nr. 436 din 28.12.2016 cu privire la administrația publică locală prin introducerea posibilității de asociere a sectorului public cu sectorul antreprenorial și civic în cazul în care aceasta asociere reprezintă un Grup de Acțiune Locală;

  • Lansarea procedurii de elaborare și aprobare a unei legi speciale privind Grupurile de Acțiune Locală – procedura a fost inițiată de către MADRM în februarie 2020. Proiectul de lege este elaborat și trece procedura de avizare.

Partenerii cheie implicați în proces de implementare a abordării LEADER:

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului – este partener strategic în tot ceea ce ține de implementarea abordării LEADER în RM. Rolul MADRM este elaborarea cadrului normativ pentru abordarea LEADER și GAL-urile din RM, inclusiv finanțarea acestora.

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova – îndeplinește rolul garantului metodologiei LEADER și al calității procesului, promotor al intereselor GAL-urilor și abordării LEADER în RM și peste hotare, oferă sprijin în crearea GAL-urilor noi.

Solidarity Fund PL în Moldova – oferă sprijinul pentru dezvoltare Rețelei Naționale LEADER și asigură finanțarea activității GAL-urilor cu scopul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală GAL. În viitor, atunci când GAL-urile vor fi finanțate și de către statul RM,  va fi posibilă creare unei o sinergii între sursele publice și cele oferite în cadrul asistenței pentru dezvoltare.

Din aprilie 2019 Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a devenit membru Asociației Europene pentru Dezvoltarea Rurală LEADER (ELARD).

 

GAL Vasile Stroiescu GAL Rautul de Sus GAL Colinele Nistrene GAL Drumul Gospodarilor GAL Stancile Prutului AL Urmasii lui Leonardo GAL Lunca Rautului GAL Movila Magura GAL Plaiul Codrilor GAL Serpentina Nistrului GAL Steaua Bugeac GAL Colinele Tigheciului GAL ECO Düz Yalpugel GAL Gagauz Koraflari GAL ECO Bugeac GAL Valea Halmagei GAL Perla Sudului (Jemciujina Yuga) GAL Bugeac Kilim GAL Dolina Rodnikov GAL Lunca Prutului de Jos GAL Cismeaua Sudului GAL Lunca Nistrului GAL Cula GAL Lunca Ciuhurului GAL Lunca Bîcului GAL Bazinul Lacului Ghidighici GAL Valea Cuboltei GAL Hora Ciulucului GAL Baștina Gospodarului GAL Calea Dropiei GAL 33 de Vaduri GAL Ecouri Nistrene

Vezi aici cele 32 GAL-urile create în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova:

GAL Vasile Stroescu; GAL Răutul de Sus; GAL Colinele Nistrene; GAL Drumul Gospodarilor; GAL Stâncile Prutului; GAL Urmaşii lui Leonardo; GAL Lunca Răutului; GAL Movila Măgura; GAL Plaiul Codrilor; GAL Serpentina Nistrului; GAL Steaua Bugeac; GAL Colinele Tigheciului; GAL ECO Duz Yalpugel; GAL Gagauz Koraflari; GAL ECO Bugeac; GAL Valea Halmagei; GAL Jemciujina Yuga; GAL Bugeac Kilim; GAL Dolina Rodnikov; GAL Lunca Prutului de Jos; GAL Cişmeaua Sudului; GAL Lunca Nistrului; GAL Cula; GAL Lunca Bâcului; GAL Bazinul Lacului Ghidighici; GAL Valea Cuboltei; GAL Hora Ciulucului; GAL Baştina Gospodarului; GAL Calea Dropiei; GAL 33 de Vaduri; GAL Ecouri Nistrene.