GAL-uri Moldova

Abordarea LEADER în Republica Moldova 

Abordarea LEADER se implementează în Republica Moldova din anul 2016 în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și cu suportul oferit de către parteneri de dezvoltare (Uniunea Europeană, Polonia, SUA, Elveția, Marea Britanie, România, Estonia, Republica Cehă și alții). 

În R.Moldova există 48 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 754 de localități (50 % din localitățile rurale). GAL-urile se află la diferite etape de dezvoltare. GAL-urile senioare implementează proiecte de dezvoltare locală de câțiva ani, iar cele junioare sunt abia la primele încercări. 

În anul 2022 se pilotează de către stat Programul LEADER, care oferă posibilitatea GAL-urilor de a accesa până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, Republica Moldova este prima și, deocamdată, unica țară din spațiul non-UE care implementează abordarea LEADER ca instrument de politică publică.