GAL-uri Moldova

Abordarea LEADER în Republica Moldova


Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova a început în anul 2016. Diverse organizații, care lucrează pentru dezvoltarea locală, au facilitat procesul de creare a GAL-urilor. Modelul de funcționare a GAL-urilor în Moldova a fost elaborat în cadrul programului UE SARD. Astăzi, în țară, există 32 inițiative GAL create.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM) întreprinde eforturi pentru implementarea Programului LEADER, care va face posibilă finanțarea GAL-urilor din surse publice. În acest sens, pe lângă MADRM a fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare al Programului UE-LEADER.

În aprilie 2019, Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din Moldova, Solidarity Fund PL in Moldova  cu sprijinul Uniunii Europene a organizat Conferința LEADER UE- MOLDOVA, în cadrul căreia au participat membrii a 31 de Grupuri de Acțiune Locală din Republica Moldova și oaspeți din peste 20 de țari, cu numărul total de peste 500 de participanți. Scopul principal al evenimentului a fost promovarea abordării Uniunii Europene de dezvoltare rurală – LEADER / CLLD în Moldova, precum și prezentarea rezultatelor obținute în Republica Moldova în cadrul implementării abordării LEADER în perioada 2016 – 2019. Mai multă informație despre eveniment puteți vedea accesând link-ul: https://events.enpardmoldova.md/.

Din aprilie 2019 Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a devenit membru Asociației Europene pentru Dezvoltarea Rurală LEADER (ELARD).

 

GAL Vasile Stroiescu GAL Rautul de Sus GAL Colinele Nistrene GAL Drumul Gospodarilor GAL Stancile Prutului AL Urmasii lui Leonardo GAL Lunca Rautului GAL Movila Magura GAL Plaiul Codrilor GAL Serpentina Nistrului GAL Steaua Bugeac GAL Colinele Tigheciului GAL ECO Düz Yalpugel GAL Gagauz Koraflari GAL ECO Bugeac GAL Valea Halmagei GAL Perla Sudului (Jemciujina Yuga) GAL Bugeac Kilim GAL Dolina Rodnikov GAL Lunca Prutului de Jos GAL Cismeaua Sudului GAL Lunca Nistrului GAL Cula GAL Lunca Ciuhurului GAL Lunca Bîcului GAL Bazinul Lacului Ghidighici GAL Valea Cuboltei GAL Hora Ciulucului GAL Baștina Gospodarului GAL Calea Dropiei GAL 33 de Vaduri GAL Ecouri Nistrene

Vezi aici cele 32 GAL-urile create în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova:

GAL Vasile Stroescu; GAL Răutul de Sus; GAL Colinele Nistrene; GAL Drumul Gospodarilor; GAL Stâncile Prutului; GAL Urmaşii lui Leonardo; GAL Lunca Răutului; GAL Movila Măgura; GAL Plaiul Codrilor; GAL Serpentina Nistrului; GAL Steaua Bugeac; GAL Colinele Tigheciului; GAL ECO Duz Yalpugel; GAL Gagauz Koraflari; GAL ECO Bugeac; GAL Valea Halmagei; GAL Jemciujina Yuga; GAL Bugeac Kilim; GAL Dolina Rodnikov; GAL Lunca Prutului de Jos; GAL Cişmeaua Sudului; GAL Lunca Nistrului; GAL Cula; GAL Lunca Bâcului; GAL Bazinul Lacului Ghidighici; GAL Valea Cuboltei; GAL Hora Ciulucului; GAL Baştina Gospodarului; GAL Calea Dropiei; GAL 33 de Vaduri; GAL Ecouri Nistrene.