GAL Lunca Prutului de Jos

GAL Lunca Prutului de Jos

(Crihana Veche, Vadul lui Isac, Colibași, Brînza, Văleni, Slobozia Mare, Cîșliţa-Prut, Giurgiulești și Manta – aprox. 32 000 locuitori)

Facilitat de Solidarity Fund PL în Moldova

Satele din ”Lunca Prutului de Jos” au o istorie și o cultură bogată. În această zonă există numeroase monumente ale naturii, cum ar fi „Colinele de Aur”, Lacurile ”Prutului de Jos” care sunt incluse în lista zonelor umede de importanţă internaţională, Rezervaţia Biosferică ”Prutul de Jos”. Teritoriul GAL-ului dispune de condiţii favorabile și potenţial de dezvoltare a turismului.

Date de contact

Carastan Valentina: +373 681 16 316 Președinte
Stoica Eugenia: +373 798 18 449 Manager

e-mail: galluncaprutuluidejos@gmail.com