GAL Lunca Nistrului

GAL Lunca Nistrului

(Căplani, Carahasani, Crocmaz, Palanca, Purcari, Olănești, Tudora, Viișoara – aprox. 20 000 locuitori)

Facilitat de IDIS „Viitorul”

GAL-ul este situat în extremitatea de sud-est a Republicii Moldova la hotar cu Ucraina. De o importanţă majoră sunt terenurile agricole fertile cu plantații de vii și livezi. În această zonă sunt concentrate multe companii vinicole, marea parte din ele optând pentru producerea vinurilor cu indicaţia geografică protejată „Ștefan-Vodă”. Subregiunea are o poziţie geografică favorabilă dezvoltării economiei locale, dispune de tradiţii și experienţă în creșterea culturilor multianuale.

Date de contact

Voloh Larisa: +373 672 14 174 Președinte
Zaharii Arama: +373 794 01 933 Manager