GAL Ecouri Nistrene

GAL Ecouri Nistrene

(Climăuții de Jos, Vadul Rașcov, Salcia, Japca, Sănătăuca, Năpadova – aprox. 8 000 locuitori)

Fiecare localitate-membră a Parteneriatului Teritorial dispune de un potenţial cultural, turistic, economic și istoric, care ar putea să aducă beneficii foarte mari în dezvoltarea microregiunii. Amplasarea geografică a satelor este foarte avantajoasă, fiind sate riverane ale bătrânului râu Nistru, înconjurate de un lanţ verde, deluros, cu un aer bogat în oxigen și ozon datorită pădurilor de pin din preajmă. Posibilitatea unui parteneriat cu satele învecinate de pe malul stâng al Nistrului conferă viitorului GAL unicitate, oportunităţi promiţătoare și consolidarea încrederii dintre cele două maluri.

Date de contact

Mariana Melnic +37376061555, Manager

email: mariana.melnic14@gmail.com