GAL ECO Bugeac

GAL ECO Bugeac

(Avdarma, Chiriet-Lunga, Joltai, Beșghioz, Tvardiţa și Valea Perjei – aprox. 20 000 locuitori)

Facilitat de programul “Susținerea agriculturii și dezvoltarii rurale în UTA Gagauzia și raionul Taraclia” (SARD), finanțat de Uniunea Europeana și implementat de PNUD

Toate localităţile de pe teritoriul GAL-ului au câte un muzeu și meșteri populari, care reprezintă diferite culturi: bulgară, moldovenească și găgăuză. Avdarma se deosebește,
prin izvoarele vechi de stepă și prin diferite activităţi și iniţiative, inclusiv cupa de parașutism, un club de robotică și un Centru Media local. Tvardiţa este un orășel mic cu un potenţial economic foarte bun, care poate fi folosit la dezvoltarea locală, inclusiv la dezvoltarea unei zone cu economie liberă. Viziunea comună constă în dezvoltarea centrului turistic din sudul Moldovei în vederea promovării turismului sportiv și rural și concentrării asupra dezvoltării producţiei ecologice în fermele mici.

Date de contact

Valentina Barabaș: +373 69 738 353 Manager
Maria Seiz: +373 068 300 893  Manager
e-mail: eco.bugeac@gmail.com