GAL Cula

GAL Cula

(or. Cornești, s. Cornești, Rădenii Vechi, Bumbăta, Alexeevca, Teșcureni,Măgurele, Boghenii Noi, Sinești, Hîrcești, Curtoaia, Condrătești, Năpădeni, Cornova, Romanovca aprox. 23 000 locuitori)

Facilitat de IDIS „Viitorul”

Subregiunea Cula reprezintă un teritoriu vast într-o zonă pitorească străbătută de importante drumuri naţionale și internaţionale. GAL-ul este format din 34 sate, organizate în 13 primării. Localităţile sunt slab populate și destul de răzleţite, ceea ce sporește costurile efective la construcţia și menţinerea
infrastructurii de drumuri și servicii sociale livrate pe plan local

Contact details

Roșca Natalia: +373 795 40 535 Președinte
Bodrug Sergiu: +373 794 39 145 Coordonator
email: galcula18@gmail.com