GAL Bazinul Lacului Ghidighici

GAL Bazinul Lacului Ghidighici

(Sireți, Cojușna, Ghidighici, Roșcani, Scoreni – aprox. 22 000 locuitori)

Facilitat de Solidarity Fund PL în Moldova

Așezarea geografică a GAL-ului este una favorabilă, localităţile fiind amplasate de-a lungul traseului republican și în apropierea imediată a Chișinăului.
O resursă importantă pentru dezvoltarea regiunii este tineretul activ, cu spiritul civic bine dezvoltat. Există tineri antreprenori, doritori să dezvolte mici
afaceri (Ghidighici – mini brutărie, Roșcani – mini fabrică de vin, Cojușna – prelucrarea metalului, apicultură eco). O altă resursă este lacul de acumulare
Ghidighici, pe malul căruia se află diferite pensiuni, locuri de odihnă. Populaţia are posibilitatea să practice pescuitul, să crească animale, să creeze zone de agrement.

Date de contact

Tabacari Svetlana : +373 692 33 829 Președinte

Rita Boaghi: +373 682 33 246 Manager

Email: officegalgsb@gmail.com