Retrospectiva Vizitelor de Studiu din cadrul Fondului pentru Parteneriate, ediția a II-a

Retrospectiva Vizitelor de Studiu din cadrul Fondului pentru Parteneriate, ediția a II-a

În cadrul Rețelei Naționale LEADER, Fondul pentru Parteneriate a devenit un instrument esențial pentru promovarea dezvoltării durabile a zonelor rurale. Ediția a II-a a acestui Fond a adus cu sine o serie de vizite de studiu, care s-au dovedit a fi o modalitate valoroasă de a învăța, a împărtăși experiențe și a stimula colaborarea între diferitele Grupuri de Acțiune Locală din Republica Moldova și țara vecină, România.   

Vizitele de studiu reprezintă o modalitate eficientă de a descoperi și a înțelege practicile și soluțiile inovatoare implementate în alte regiuni sau țări. Acestea permit membrilor GAL-urilor și altor actori implicați în dezvoltarea rurală să viziteze proiecte, afaceri și inițiative de succes, să se inspire și să adune idei pentru a le aplica în propriile comunități. Totodată, colegii noștri au interacționat cu directorii GAL, facilitând un schimb de experiențe pe dimensiunea administrativ- operațională. 

Una dintre componentele Fondului pentru Parteneriate a avut ca obiective principale promovarea transferului de cunoștințe și experiențe între GAL-uri, îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a proiectelor, precum și stimularea colaborării și crearea de parteneriate durabile. Vizitele de studiu au facilitat schimbul de bune practici în domenii precum turismul rural, agricultura durabilă, conservarea mediului, dezvoltarea comunitară și diversificarea economică. 

Prin intermediul vizitelor de studiu, s-au dezvoltat parteneriate și colaborări între GAL-urile moldovenești și românești, facilitând schimbul de idei și sinergiile pe diferitele proiecte. Acest lucru a condus la creșterea eficienței și impactului proiectelor implementate, precum și la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. 

Vizitele de studiu au contribuit la promovarea turismului rural și la creșterea vizibilității comunităților rurale implicate în proiecte de succes. Participanții au avut șansa de a observa modele de afaceri inovatoare și de a învăța despre strategii eficiente de promovare a turismului rural. Acest lucru a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării economice locale, generând noi oportunități de ocupare a forței de muncă și de diversificare a veniturilor. 

Participanții au avut ocazia de a vizita proiecte și inițiative care promovează agricultura ecologică, gestionarea sustenabilă a terenurilor și protejarea biodiversității. Această învățare directă și schimbul de experiențe au inspirat și au încurajat implementarea unor practici mai responsabile din punct de vedere ecologic în comunitățile rurale. 

De asemenea, participanții au avut ocazia să vadă exemple de proiecte de succes care au avut un impact pozitiv asupra comunității în domenii precum infrastructura socială, serviciile de sănătate, educația și dezvoltarea culturală. Aceste exemple au inspirat GAL-urile din Republica Moldova și au mobilizat comunitățile locale să identifice nevoile și să implementeze proiecte adaptate specificului lor, contribuind la creșterea calității vieții și la consolidarea coeziunii sociale. 

Rima Stăvilă, GAL „Colinele Tigheciului”: „În lina noiembrie al anului trecut am avut șansa să vizităm un GAL-ul Dealurile Bohotinului din județul Iași, iar acest lucru ne-a ajutat semnificativ să înțelegem prin ce este diferită abordarea LEADER din România de cea din țara noastră. Am avut un schimb de experiență între GAL-uri și am rămas marcați de faptul că GAL-ul din România colaborează cu Administrația Publică Locală, iar primarii contribuie cu cotizații de membri. Ne-a uimit și un traseu demonstrativ al GAL-ului în care poți vizita mai multe GAL-uri din Iași cu bicicleta. Aici fiecare GAL s-a implicat pentru a dezvolta domeniul turismului. Ne-a inspirat acest traseu și ne-am dori să implementăm și noi un astfel de proiect, mai ales că teritoriul nostru este geografic asemănător cu al lor.” 

Viorica Mămăligă, GAL „Plaiul Codrilor”: „Noi am vizitat Asociația GAL Napoca Porolissum și am avut parte de o experiență extraordinară. Cel mai tare ne-a impresionat un centru dedicat copiilor de etnie romă din comunitate. Administrația Publică Locală în parteneriat cu GAL-ul au reușit să creeze acest centru de incluziune socială, motivând copiii să studieze, oferindu-le și o masă caldă pe zi. Un alt proiect deosebit am descoperit într-un sat din județul Cluj-Napoca în care toată localitate este supravegheată video, iar copii de la școală beneficiază de o masă gratuită. Vreau să specific că urmează să implementăm împreună cu GAL Napoca Porolissum proiecte comune, iar curând vom începe un proiect legat de agricultura ecologică.” 

Victoria Calmiș, GAL „Bazinul Lacului Ghidighici”: „Suntem onorați că am trăit această experiență. Noi am fost impresionați de agricultorii din GAL-ul Covurlui, antreprenorii locali, dar și proiectele implementate cot la cot cu Administrația Publică Local. În timpul vizitei de studiu am descoperit un centru de sănătate într-o zonă rurală, care a fost dotat cu diverse utilaje performate, ori la noi nu poți vedea așa ceva prin sate. Ne-a marcat și faptul că ei investesc foarte mult în școli și grădinițe, nu repară și alocă resurse pentru construcțiile vechi, dar construiesc de la zero, dotând ulterior instituțiile școlare cu cele mai inovative echipamente. Țin să precizez și faptul că vom implementa un proiect comun, acesta este legat de gastronomia locală. Noi vom elabora o broșură cu rețete din zona noastră și rețete care provin don zona GAL-ului românesc.” 

Vizitele de studiu din cadrul Fondului pentru Parteneriate, ediția a II-a, au demonstrat importanța și beneficiile transferului de cunoștințe și experiențe între diferitele GAL-uri și comunitățile rurale din Republica Moldova și România. Acestea au îmbogățit experiența LEADER, stimulând inovația, colaborarea și dezvoltarea durabilă în zonele rurale din țara noastră și țara vecină. Prin promovarea turismului rural, conservarea mediului și dezvoltarea comunităților rurale, vizitele de studiu au adus colaborări durabile între regiunile implicate.  

Fondul pentru Parteneriate continuă să fie un instrument esențial în susținerea dezvoltării rurale, iar vizitele de studiu reprezintă o modalitate valoroasă de a inspira și de a împărtăși bune practici între Grupurile de Acțiune Locală. 

Amintim că, vizitele de studiu s-au desfășurat în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER care este implementat de către Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.