Fondul Pentru Parteneriate LEADER. Apel de propuneri 2023, Ediția a III-a

Fondul Pentru Parteneriate LEADER. Apel de propuneri 2023, Ediția a III-a

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, lansează apelul de propuneri în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER, Ediția a III-a, ca parte a programului: „EU4Moldova: Comunități Locale”.

În cadrul celei de-a treia ediții a Fondului pentru Parteneriate LEADER, se urmărește finanțarea inițiativelor și proiectelor de cooperare pentru extinderea experiențelor locale și facilitarea accesului la informații și idei noi. Aceasta implică schimbul de experiență și învățarea din practicile altor regiuni sau țări, sprijinirea inovației și dezvoltarea competențelor prin vizite de schimburi de experiență și inițiative comune locale și regionale. Cooperarea între zonele rurale, administrații și organizații are rolul de a transfera bune practici, inovații și cunoștințe, soluționând probleme și adăugând valoare resurselor locale prin acțiuni complementare și dezvoltarea inițiativelor comune, cum ar fi comercializarea în comun sau dezvoltarea turismului. Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să colaboreze cu alte GAL-uri din alte regiuni, state membre sau țări terțe.

Obiectivul general al apelului de propuneri este să dezvolte relațiile de colaborare și să împărtășească experiența LEADER între Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană, dar și alte state, cu scopul de a sprijini dezvoltarea socio-economică și promovarea valorilor europene în contextul extinderii UE.

Bugetul total al Fondului pentru Parteneriate LEADER Ediția III este de 660 000 MDL și se preconizează finanțarea a cca 11 parteneriate

Mai exact, în perioada iunie 2023 – decembrie 2023, se vor organiza vizite de studiu cu scopul de a descoperi factorii de succes și cele mai bune practici aplicate de organizația – gazdă, pentru a le învăța și reproduce în propria organizație. Aceste vizite vor avea obiective specifice, precum înțelegerea unei tehnologii, metodologii sau inovații specifice sau soluționarea unei probleme comune. Învățarea din cele mai bune practici prin vizitele de studiu poate fi aplicată în diverse domenii de activitate ale GAL-urilor, inclusiv îmbunătățirea proceselor interne, planificarea și organizarea activității, dezvoltarea capacităților personalului administrativ și a membrilor GAL, precum și promovarea cooperării și schimbului de bune practici între reprezentanții sectorului antreprenorial.

Entitățile eligibile să participe la acest apel de finanțare sunt exclusiv Grupurile de Acțiune Locală (GAL) înregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 50 privind Grupurile de Acțiune Locală și care sunt membri activi ai Rețelei Naționale LEADER.

GAL-urile care au beneficiat de grant în cadrul ediției a II-a a Fondului pentru Parteneriate, în componenta vizitelor de studiu, nu pot aplica în cadrul acestui apel.

Propunerile de proiecte sunt acceptate doar în format electronic prin sistemul de aplicare online al Fondului. Link-ul formularului este aici.

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri.

De asemenea, durata de implementare a proiectului (inclusiv raportarea) nu va depăși termenul de 15 decembrie 2023.

Termenul limită de depunere a aplicației este – 12 iunie 2023.

Fondul pentru Parteneriate LEADER a fost lansat în 2021 și este implementat de Rețeaua Națională LEADER, care își propune să finanțeze inițiative și proiecte de cooperare ca modalitate de a extinde experiențele locale pentru a permite accesul la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovația, de a permite dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor, prin organizarea vizitelor de studiu și schimb de experiență, inițiative comune locale și regionale.

Fondul pentru Parteneriate LEADER este lansat în cadrul proiectului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru  Dezvoltare (ADC) și Ministerul  Afacerilor Externe al Republicii Polone–Asistența Poloniei; și implementat de GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.

Partenerii strategici ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.