Fondul pentru Parteneriate EU-LEADER 2021 – Apel de Propuneri. Componenta II

Fondul pentru Parteneriate EU-LEADER 2021 – Apel de Propuneri. Componenta II

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova lansează Componenta II a Fondului pentru Parteneriate EULEADER 2021, care își propune să finanțeze inițiative și proiecte de parteneriat/mentorat care vizează schimbul de experiență între GAL-uri. 

Componenta II — Activitate de mentorat  presupune activități care au drept rezultat transferul de cunoștințe de la mentor la mentee. În cadrul acestei activități, GAL-ul mentor (cu experiență mai mare de doi ani) va stabili un parteneriat cu un GAL care necesită suport în dezvoltarea capacităților și competențelor ce țin de activitatea teoretică și practică a GAL. 

Perioada de implementare se preconizează a fi iunie – noiembrie 2021. 

Amintim că obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel regional, național și internațional.   

Activitățile vor fi orientate spre:  

  • impulsionarea stabilirii și dezvoltării parteneriatelor între GAL-urile din RM prin implementarea proiectelor comune;  
  • susținerea unei participări active a GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și inițiativelor comune (festivaluri/târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL sau promovează abordarea LEADER în RM; 
  • consolidarea parteneriatelor și dezvoltarea proiectelor de mentorat între GAL-urile din RM cu o experiență mai mare de doi ani și cele noi create, care favorizează dezvoltarea profesională și achiziția de competențe și cunoștințe în activitatea GAL. 

Suma disponibilă în cadrul Componentei II constituie 28 000 euro și se preconizează finanțarea a aproximativ 14 parteneriate de mentorat.  

Un GAL va putea obține o singură finanțare în cadrul fiecărei componente 

Informații detaliate găsiți în Regulile de participare 

Aplicația pentru această componentă va fi expediată prin e-mail la adresa  concurs@leaderin.md nu mai târziu de 16 mai 2021, ora 17.00 și va include: 

  1. formularul cererii de aplicare – Anexa A2 semnat (în format doc și în formă scanată);  
  1. bugetul  Anexa 4; 

Documente suplimentare: Declarație de Parteneriat (descărcați aici); Acordul de Parteneriat Teritorial; – Strategia de Dezvoltare Locală; sau alte documente relevante.  

Rezultatele Componentei I vor fi anunțate până la sfârșitul lunii aprilie. 

Apelul de propuneri se desfășoară în cadrul Fondului pentru Parteneriate EULEADER 2021 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.