Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 – Apel de Propuneri

Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 – Apel de Propuneri

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova lansează Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021, care își propune să finanțeze inițiative și proiecte de parteneriat/mentorat care vizează schimbul de experiență între GAL-uri și forumuri/inițiative comune locale și regionale, inclusiv târguri, vizite de schimb, de experiență etc.

Obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel regional, național și internațional.

Activitățile vor fi orientate spre:

  • impulsionarea stabilirii și dezvoltării parteneriatelor între GAL-urile din RM prin implementarea proiectelor comune;
  • susținerea unei participări active a GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și inițiativelor comune (festivaluri/târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL sau promovează abordarea LEADER în RM;
  • consolidarea parteneriatelor și dezvoltarea proiectelor de mentorat între GAL-urile din RM cu o experiență mai mare de doi ani și cele noi create, care favorizează dezvoltarea profesională și achiziția de competențe și cunoștințe în activitatea GAL.

Suma totală disponibilă în cadrul Fondului pentru Parteneriate pentru anul 2021 constituie 40 000 euro și va fi repartizată pe două componente:

Componenta I. Forumuri regionale, aprilie – septembrie 2021 (cu organizarea festivalurilor/târgurilor, se preconizează finanțarea a 6 forumuri regionale);

Componenta II. Activitate de parteneriat/mentorat, iunie-noiembrie 2021 (se preconizează finanțarea a aprox. 14 parteneriate de mentorat).

Un GAL va putea obține o singură finanțare în cadrul fiecărei componente. Informații detaliate găsiți în Regulile de participare.

Astăzi lansăm Apelul de Propuneri pentru Componenta I – Forumuri regionale.

Aplicația pentru această componentă va fi expediată prin e-mail la adresa  concurs@leaderin.md nu mai târziu de 21 martie 2021, ora 17.00 și va include:

  1. formularul cererii de aplicare – Anexa A1 semnat (în format doc și în formă scanată);
  2. bugetul Anexa 3;

Documente suplimentare: Declarație de Parteneriat (descărcați aici); -Acordul de Parteneriat Teritorial; – Strategia de Dezvoltare Locală sau alte documente relevante.

Apelul de propuneri se desfășoară în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.