Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unui expert în dezvoltare locală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova este în căutarea unui expert în dezvoltare locală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md  

LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE și face parte din politica de dezvoltare rurală a UE. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial teritorial în componența căruia intră reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public, antreprenorial, și civic, care activează pe un teritoriu delimitat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală pe baza Strategiilor de Dezvoltare Locală a microregiunii date (inclusiv finanțarea intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală (GAL). 

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. 

SCOPUL GENERAL AL  POSTULUI: Asigură respectarea metodologiei LEADER în procesul de creare și consolidare (inclusiv instituționalizare) a Grupurilor de Acțiune Locală și de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Locală a GAL (în continuare – SDL). 

RESPONSABILITĂȚI:  

 • Elaborarea viziunii asupra formei și conținutului SDL; 
 • Elaborarea chestionarelor aferente;  
 • Identificarea actorilor locali care vor fi implicați în procesul de elaborare a strategiei; 
 • Realizarea interviurilor cu constituenții Parteneriatului Teritorial (PT) și cu alte persoane relevante pentru analiza percepției publice a rolului PT; 
 • Participarea la ședințele reprezentanților PT, conform necesităților; 
 • Colectarea, generarea și analiza datelor; 
 • Elaborarea proiectului SDL a GAL cu asigurarea procesului participativ; 
 • Consultarea componentelor proiectului SDL cu reprezentanții PT; 
 • Prezentarea proiectului Strategiei la ședința Consiliului de Administrație a GAL;  
 • Organizarea consultărilor publice asupra proiectului Strategiei în teritoriul GAL; 
 • Analiza propunerilor de completare/modificare făcute de membrii PT și membrii Consiliului de Administrare;  
 • Definitivarea proiectului Strategiei și prezentarea în cadrul unei ședințe comune a GAL;  
 • Predarea SDL aprobate către managementul GAL. 

 Program de lucru: part time 

TIPUL CONTRACTULUI : contract individual de muncă (pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire) 

PROFILUL CANDIDATULUI:   

 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul științelor administrative, economice, jurisprudenței, științelor exacte (tehnice), ecologie, științelor sociale. 
 • experiență în domeniul de intervenție, cu o activitate de minim un an.

Mai multe detalii aflați în Termeni de referință

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE 

 1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la cercetări/produse anterioare realizate în domeniu; 
 2. Scrisoarea de motivare și oferta financiară. 

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 12 iulie 2022, prin e-mail la resurseumane@leaderin.md  cu mențiunea „Expert dezvoltare locală”.  

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați  

Boaghi Rita, specialist resurse umane /068233245/ boaghi.leader@gmail.com 

*Doar persoanele selectate vor fi contactate. 

Concursul se desfășoară în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).