desprenew_ro

Despre abordarea LEADER


Abordarea LEADER – un acronim în limba franceză – Liaison entre actions de développement de l’économie rurale – care înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este un instrument al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, scopul căruia este de a sprijini dezvoltarea locală, în special dezvoltarea economică în baza resurselor locale, pentru redescoperirea potențialului acestor zone.

Primul program de tip LEADER a fost inițiat în statele membre ale UE în anul 1991. Datorită implementării cu succes în numeroase zone rurale  și a popularității sale, LEADER continuă să se extindă din punct de vedere geografic. Începând cu anul 2013, abordarea LEADER este aplicată nu doar în sate, ci și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunități” (CLLD). Cu ajutorul UE și al altor programe finanțate de donatori, metoda a fost extinsă în țările aflate în perioada de pre-aderare la UE și în țările învecinate.

Principalii actori ai tuturor inițiativelor locale LEADER/CLLD sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL), care reprezintă parteneriate locale instituționalizate, formate, de jos în sus. GAL-urile sunt responsabile de autoritățile locale aflate în dezvoltare și reprezintă autoritățile, agenții economici și societatea civilă locală. Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.