De la A la GAL: Crearea teritoriului și Mobilizarea Comunitară

De la A la GAL: Crearea teritoriului și Mobilizarea Comunitară

Procesul de creare a unui GAL este deseori perceput ca unul foarte complex, iar pe alocuri cu multe neclarități, însă, totodată este foarte interesant și motivant, presupunând multă dedicație, muncă și timp. Oamenii care se implică în acest proces, devin mult mai apropiați de localitățile lor și sunt mai deschiși să utilizeze instrumente noi de dezvoltare. Ținând cont de metodologia LEADER, dar și de cadrul legislativ în vigoare, procesul de creare a unui Grup de Acțiune Locală include două proceduri complementare:   

Procedura juridică de constituire a unui GAL, care este reflectată de  Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală. Legea descrie modalitatea de obținere a calității de membru GAL, atribuțiile Comitetului de constituire și organului central de specialitate, procedura și condițiile de constituire a parteneriatului GAL, procedura înregistrării de stat a GAL etc. 

Procedura metodologică de constituire a unui GAL, include pașii necesari pe care o inițiativă la nivel local îi va întreprinde pentru a deveni GAL în sensul conceptual pe care îl oferă abordarea LEADER. Procedura metodologică nu substituie procedura juridică, ci o completează, oferind parteneriatului GAL plinătate și chintesență. 

Cu ce începe procesul de creare a unui GAL?  De obicei, inițiativa privind implementarea abordării LEADER și constituirea unui GAL vine din partea APL-ului dintr-un anumit teritoriu. Interesul pentru constituirea unui GAL poate veni nu doar din partea administrației publice locale, dar și din partea antreprenorilor sau a societății civile. Cu toate acestea, administrația publică locală are un rol esențial în constituirea parteneriatului.  

Prima etapă din cadrul procesului este crearea teritoriului, care se constituie din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale (UAT) învecinate, cu o populație totală de cel puțin de 10 000, dar nu mai mult de 60 000 de locuitori. În cadrul teritoriului GAL pot intra UAT rurale și orașe cu populația de până la 10 000 de locuitori. Identificarea și constituirea teritoriului GAL se realizează prin adoptarea deciziilor privind constituirea parteneriatului GAL de către consiliul local al fiecărei UAT. Odată cu crearea teritoriului GAL, începe etapa mobilizării comunitare, care presupune identificarea și implicarea mai multor instituții, organizații, persoane active și lideri comunitari în procesul de creare și dezvoltare a GAL-ului. Fiind un proces mai îndelungat, potențialii membri GAL ajung să se cunoască mai bine și să se identifice ca o echipă. 

Mobilizarea comunitară poate fi desfășurată în mod independent de către reprezentanții comunităților locale sau cu implicarea Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova (RNL), așa cum aceasta este garantul metodologiei LEADER, adaptată la contextul Republicii Moldova, oferind sprijin în procesul de creare a GAL-urilor. Aici, contribuția RNL constă din, dar nu se rezumă la:  

  • identificarea experților și a facilitatorilor și crearea echipei de implementare; 
  • oferirea instrucțiunilor și a materialului metodologic de lucru în teritoriu; 
  • coordonarea activității echipelor de implementare; 
  • monitorizarea respectării criteriilor și a principiilor LEADER  în procesul de creare a GAL; 
  • asistență tehnică permanentă pentru echipele de implementare pe parcursul întregului proces de creare a GAL etc. 

Așa cum am menționat mai sus, în cadrul procesului de creare a unui GAL, poate fi implicată o echipă de implementare care este formată dintr-un facilitator și un expert în dezvoltare locală. Aceștia se implică activ în procesul de mobilizare comunitară începând cu Misiunea de Identificare a Resurselor (MIR).  Înainte de a descrie ce presupune această activitate, considerăm necesar să evidențiem rolul expertului și al facilitatorului în cadrul procesului.  

Rolul facilitatorului este de a mobiliza, de a motiva și de a crea legături între oameni, sectoare și instituții, acesta susține membrii parteneriatului, îi ajută să devină conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor, să capete încredere în ei, să lucreze împreună și să rezolve nevoi comune. Rolul expertului în dezvoltarea locală este de a colecta și de a prelucra toată informația de la actorii locali în scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL.  

MIR-ul este o activitate în care echipa de implementare vizitează fiecare localitate a parteneriatului cu scopul mobilizării comunitare și realizării următoarelor obiective:   

  • comunicarea cu localnicii despre zonă și informarea lor despre abordarea LEADER (echipa relatează  pe scurt despre faptul că satul face parte dintr-o inițiativă de creare a unui parteneriat cu satele vecine, explică care vor fi beneficiile acestui parteneriat; întreabă oamenii ce ocupații mai sunt în sat, ce afaceri, ce locuri sau activități interesante există, cât de des comunică cu vecinii lor din celelalte sate etc.); 
  • vizitarea și cercetarea locurilor, spațiilor, obiectivelor din localitățile acoperite de inițiativa  LEADER;  
  • identificarea resurselor locale;  
  • identificarea necesităților locale (despre asta aproape întotdeauna povestește primarul, dar se cercetează și alte surse).  

 „Mergi la primar. Cum credeți, ce-i îngrijorează cel mai mult pe primarii noștri? Corect! Drumurile, canalizarea, acoperișul casei de cultură.  Unul dintre ei spune: „Am investit deja în Casa de cultură un milion și jumătate de lei, dar această sumă este foarte mică! De-aș avea încă vreo 5 milioane – nimeni în țară n-ar avea așa o Casă de cultură!” O simplă evaluare „la ochi” îți sugerează că de fapt ar mai fi nevoie de vreo 10 milioane. Îl întrebăm în continuare: „Cine va utiliza de fapt această Casă de Cultură? Există ansambluri, coruri, orchestre, grupuri de inițiativă, comunități de interes – tineri cercetători? Cum vă gândiți să răscumpărați aceste cheltuieli? Ce servicii planificați să oferiți? Ați încercat să împărțiți acest proiect imens în câteva proiecte mai mici (restaurare pe etape, pe intervale de timp etc.)?  După întâlnirea cu primarul, mergi neapărat prin sat; pe jos, desigur. Faci cunoștință cu un vânzător, cu o asistentă medicală, cu câțiva pensionari, mergi să saluți niște fermieri în câmp, intri și într-o seră să încurajezi muncitorii, mai apoi discuți cu poștașul, petreci mai mult timp în școală, în grădiniță, vizitezi muzeul comunei, iar între aceste momente, dacă îți merge, poți fi invitat la o tigaie de cartofi prăjiți, cu ouă fierte, cu roșii murate și cu un păhăruț de vin, făcut de gospodarii locului. Dacă ești invitat la masă - acceptă. Cu cât mai modestă este casa, cu atât mai binevenit vei fi!” 

În urma acestei etape, echipa de implementare creează harta partenerilor pentru inițiativa GAL vizitată. Aici sunt incluse contactele persoanelor din toate localitățile: primari, profesori, educatori și alți reprezentați din sectorul public, antreprenori, mici producători, meșteșugari, fermieri, lideri comunitari etc. Toți acești oameni vor fi contactați și invitați de către facilitator la prima ședință de lucru a inițiativei GAL.  

În articol au fost incluse fragmente din impresiile Anei Cerneva, una dintre persoanele care a pus bazele abordării LEADER în Republica Moldova, facilitator în procesul de creare și revitalizare a peste 10 GAL-uri și  director executiv al Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova

Acest articol este realizat în cadrul Campaniei promoționale „De la A la GAL” finanțată de Uniunea Europeană, Polish Aid, USAID și implementată de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Conținutul acestui articol nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, Polish Aid sau USAID.