Continuă extinderea și multiplicarea abordării LEADER în zonele rurale

Continuă extinderea și multiplicarea abordării LEADER în zonele rurale

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) deține o practică vastă de crearea a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Metodologia inspirată din practica europeană și încadrată în cerințele cadrului legal autohton, contribuie continuu la extinderea și multiplicarea abordării LEADER în Republica Moldova. 

În perioada iulie-decembrie 2022, au fost selectate și organizate vizite de evaluare finală pentru 4 inițiative GAL, Inițiativele vizate au fost selectate din registrul inițiativelor locale deținut de RNL. Microregiunile ce constituie cele 4 inițiative includ localități din nordul (r-nul Briceni), centrul (r-nul Anenii Noi și mun. Chișinău) și din sudul țării (Cimișlia și Căușeni), apr. 35 UAT (45 localități – 42 sate și 3 orașe cu o populație de până la 10.000 locuitori).

Procesul de lucru în cele 4 inițiative GAL se va desfășura în perioada ianuarie-iulie 2023 și se va axa pe 3 componente complexe: suport în constituirea și înregistrarea asociațiilor GAL; sprijin în elaborarea și consultarea Strategiei de Dezvoltarea Locală a fiecărei asociații GAL; suport metodologic în organizarea și desfășurarea primului apel local de punere în aplicare a unor măsuri de dezvoltare.  

Activitățile coordonate de către RNL implică atât respectarea principiilor LEADER cât și reglementările cadrului normativ în vigoare al țării noastre. 

De asemenea, crearea celor 4 GAL-uri se va realiza prin aplicarea unor instrumente metodologice noi, inspirate din metodologia clasică deținută de RNL și adaptate necesităților individuale ale inițiativelor locale.  

„Aceste instrumente vizează un nivel mai înalt de implicare a actorilor locali în constituirea GAL și elaborarea SDL, precum și implicarea financiară a parteneriatului local la acoperirea cheltuielilor legate de propria constituire”, Vitalie Jereghi, manager Unitate de Implementare a Metodologiei LEADER din cadrul RNL.   

Pentru fiecare inițiativă GAL a fost constituită câte o echipă de implementare, constituită dintr-un facilitator și un expert, care urmează să implementeze planul de acțiuni pe parcursul perioadei menționate. Rolul echipelor de implementare este unul temporar, astfel încât după finalizarea procesului va urma o retragere treptată din activitatea de sprijin a GAL-urilor, în timp ce capacitatea de lucru și autonomia decizională a acestor parteneriate va crește constant. 

Urmare a rezultatelor pozitive înregistrate de către GAL-urile din RM, există o solicitare crescândă din zonele rurale, pentru implementarea acestui instrument la nivel local.  

Octav Ivanov, reprezentant al inițiativei GAL din raionul Briceni, susține că procesul de mobilizare, capacitare, elaborare a strategiei și înregistrare a viitorului GAL va fi unul pro-activ, deschis, transparent cu implicarea tuturor actorilor relevanți din UAT, parteneriate conform metodologiei Rețelei Naționale LEADER. 

„Primele activități derulate în teritoriu au arătat că APL, sectorul civil și agenții economici implicați sunt cointeresați să participe în activitățile de preînregistrare a viitorului GAL, precum și să beneficieze din plin de oportunitățile și beneficiile acestui instrument de dezvoltare rurală bazat pe principiile teritoriale. Întrunirile în teritoriu la fiecare APL partener, organizate și facilitate de experții RNL, dna Natalia Rotari și Lilia Golovatic, au familiarizat participanții atât cu etapele și pașii de pre-înregistrare, precum și cu mecanismul practic de activitate a viitorului GAL la etapa de post-înregistrare. De asemenea, în cadrul acestor întruniri participanții au obținut răspunsuri calificate ale experților la întrebările adresate”, a declarat Octav Ivanov 

Totodată, Octav Ivanov a menționat că în viziunea sa GAL-ul ar aduce mai multe beneficii atât pentru comunitățile antrenate în acest proces, precum și pentru AE, APL și OSC.  

„Implementarea procesului LEADER în comunitățile vizate va contribui la asigurarea dezvoltării durabile și modernizarea localităților rurale  în beneficiul locuitorilor microregiunii. Vor fi create parteneriate intercomunitare ale localităților partenere sub aspect teritorial, dezvoltând o platformă de comunicare  și cooperare între AE,APL și OSC. GAL-ul nou creat va fi o experiență pozitivă de elaborare și implementare de politici publice  locale sub aspect teritorial vizând domeniul economic, APL și inițiativele sectorului civil. De asemenea, GAL va avea funcție de Agenție de implementare a proiectelor și domeniilor reflectate în Strategia elaborată. AE,APL și OSC vor beneficia de resurse financiare pentru inițierea și modernizarea afacerilor, prestarea serviciilor publice și activităților civice comunitare în beneficiul locuitorilor. Actorii antrenați în acest proces vor beneficia de instruiri, schimb de experiență, vizite de studii, etc. ,ce va dezvolta capacitățile instituționale, manageriale, de relaționare, leadershipul”, a mai adăugat Ivanov 

„Sperăm ca GAL-ul va fi un membru activ a RNL, va colabora atât cu GAL-urile din RM, cât și cu cele din UE, va fi un partener activ, eficient și efectiv în procesul de modernizare și dezvoltare a zonei rurale respective”, a conchis Octav Ivanov.  

Natalia Rotari, expert Unitatea de Implementare a Metodologiei LEADER subliniază aportul adus de echipa RNL în crearea GAL-urilor.  

„Experiența echipei RNL în facilitarea procesului de crearea a GAL este una consistentă, ceea ce ne permite abordarea diferențiată a proceselor la nivel local, punând accent pe fortificarea parteneriatului și implicarea comunitară”, menționează Natalia Rotari.  

Din 2023, inclusiv ca urmare a procesului curent de crearea a 4 GAL-uri noi, în Republica Moldova nu mai sunt raioane care să nu fie acoperite parțial de Grupuri de Acțiune Locală. 

Elena Enachi, reprezentant al inițiativei GAL din raionul Cimișlia, spune că are mari așteptări legate de un viitor GAL bine consolidat și funcțional. Totodată, consideră că acțiunile de formare profesională și de informare, care vor fi organizate în cadrul GAL-ului vor avea un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și concepte noi în rândul populației din spațiul rural, iar activitățile demonstrative le vor permite locuitorilor din regiune să aibă contact cu echipamente, utilaje moderne și tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici, să acumuleze noi abilități care le vor permite punerea acestora în practică. 

 „Am inițiat crearea GAL-ului pentru realizarea unui parteneriat dintre actorii locali din regiune și participarea lor la identificarea, planificarea și luare a deciziilor, deoarece această microregiune este un teritoriu mic, omogen, caracterizat prin tradiții și interese comune”, a specificat Elena Enachi 

La fel, Enachi a accentuat rolul cooperării teritoriale între sate pentru ca acestea să poată să-și concentreze capacitățile lor de dezvoltare, parteneriate între actorii municipali și cei din mediul de afaceri, precum și cei din cadrul societății civile locale pentru ca aceștia să poată să-și utilizeze energia lor în comun pentru a genera schimbarea situației economice, sociale și de infrastructură a satelor. 

Echipa RNL continuă să sprijine inițiativele de creare a GAL-urilor din țară pentru o dezvoltare rurală prosperă.  

Programul de sprijin în crearea noilor GAL-uri este realizat în cadrul proiectul „Consolidarea și multiplicarea LEADER în Republica Moldova” implementat în cadrul Proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Asistența Poloniei și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)” cu contribuție financiară parțială din partea APL implicate în proces.