Consultanță pentru Grupurile de Acțiune Locală în bază de concurs

Consultanță pentru Grupurile de Acțiune Locală în bază de concurs

În perioada lunilor mai – iulie 2021, 4 Grupuri de Acțiune Locală vor beneficia de consultanții oferite de CICOCentrul de Instruire și Consultanță Organizațională. 

Experții vor acorda gratuit servicii de consultanță individualizată pentru 4 GAL-uri din cele 32 (câte unul din regiunea de Nord, Centru, Sud și UTAG) cu care au participat inițial în cadrul proiectului „Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM” și care au fost evaluate, anul trecut, prin intermediul instrumentului de evaluare ODA. 

Fiecare dintre GAL-urile selectate va benefica de suport și consultanță în elaborarea și ajustarea politicilor și procedurilor interne (conform necesităților și solicitărilor dvs. și recomandărilor RNL) pe fiecare din aceste domenii:   

  1. Buna Guvernare(include: elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentul Consiliului de Administrare etc.); 
  2. Management financiar(include: elaborarea Politicii de achiziții, Politica de călătorii, Politica de co-finanțare, suport în elaborarea bugetului consolidat etc.; 
  3.  Managementul Resurselor Umane(include: Regulamentul Intern, Politica de resurse umane, Politica de evaluare a personalului, Politica de salarizare, Politiile de angajare, integrare și dezvoltare a personalului etc.); 
  4. Colectare de fonduri(include: Consultanță privind colectarea de fonduri, Strategia/Planul de colectare de fonduri etc.). 

Pentru a participa în cadrul concursului de selectare, rugăm ca GAL-urile interesate să expedieze la adresa concurs@leaderin.md următoarele documente: 

  1. CV-ul GAL-ului cu informații despre activitatea GAL-ului, proiectele implementate  și informații despre organul responsabil;
  2. Scrisoare de intenție și descrierea necesităților de consultanță.

Documentele menționate urmează a fi expediate până la data de 24.05.21. 

Lista celor 4 GAL-uri selectate vor fi anunțate până pe data de 01.06.2021. 

Pentru oricare alte detalii sau informații referitor la suportul care va fi acordat, ce presupune fiecare domeniu, procedura de selectare etc., vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon: 069 410 893 / 0794 200 27 e-mailconcurs@leaderin.md. 

Concursul are loc în cadrul proiectului „Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM”, implementat de I.P. Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională CICO în parteneriat cu LEADER in Moldova și Solidarity Fund PL in Moldova,în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova. Partenerul regional de implementare al proiectului este organizația Expert-Grup.